Forside|Test|Skoler

Når du skal planlægge den fremtidige undervisning, er det en forudsætning, at du har et klart kendskab til klassens niveau. Et godt værktøj hertil er diagnostiske pædagogiske prøver.

 

Hogrefe Psykologisk Forlag har mange års erfaring med denne type prøver. Prøverne udvikles løbende i samarbejde med anerkendte forskere inden for de pågældende fagområder, hvilket sikrer, at de tager udgangspunkt i de krav, der aktuelt stilles i skolen, fx i form af Fælles Mål.

 

Med et prøveresultat fra en lærebogsuafhængig diagnostisk pædagogisk prøve får du ... 

  • viden om klassens/elevens aktuelle standpunkt

  • overblik over, hvor klassens/elevens præstation ligger på en skala fra ikke indlært til sikkert indlært

  • en referenceramme, som viser niveauet i forhold til andre klasser/elever på samme trin. Alle prøver er i udviklingsfasen afprøvet på op til flere tusinde elever

  • indblik i, hvilke typer af fejl eleverne begår

  • pædagogiske anvisninger til det fremtidige arbejde med klassen/den enkelte elev.

Se vores Skolekatalog fra 2014.

Der er ingen varer i kurven
Kvikkasse
Kundeservice
Firmakonto
Login til firmakonto
Hogrefe Psykologisk Forlag A/S · Kongevejen 155 · 2830 Virum · Tlf. +45 3538 1655 · Fax +45 3538 1665 · info@hogrefe.dk