Forside|Test|Klinisk, voksne|Personlighedsvurdering|PCL-R - Hare Psychopathy Checklist-Revised

PCL-R - Hare Psychopathy Checklist-Revised

Robert D. Hare

Vurdering af psykopatiske træk
Formål Vurdering af psykopatiske træk
Målgruppe 18 år og opefter
Scoring Manuel
Administration Individuel
Prøvetid Struktureret interview: 90-120 min.
Klassifikation A

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R: 2nd Edition) er et af de mest anerkendte værktøjer til at vurdering af psykopatiske træk og adfærdsmønstre. Testen er nu oversat til dansk og tilpasset danske forhold. 

 

PCL-R er baseret på systematisk forskning og omfattende data og den har siden første udgivelse i 1991 været essentiel i den løbende videnskabelige debat om psykopatibegrebet og ved empirisk afdækning af, hvilke karakteristika, der kendetegner den psykopatiske personlighed og hans/hendes sociale optræden.

Testen er siden revideret med udgangspunkt i omfattende forskning, fortsat afprøvning og vidensopsamling, som har bidraget til at øge instrumentets pålidelighed og anvendelighed. 

 

Udover at blive anvendt selvstændigt i forbindelse med diagnosticering anvendes PCL-R hyppigt inden for retspsykiatrien. Således indgår PCL-R scores som komponent i instrumenter, der anvendes til struktureret risikovurdering. Det kan for eksempel være i forbindelse med vurdering af risiko for tilbagefald til voldskriminalitet eller sædelighedskriminalitet.

Denne seneste udgave er tilført en teoretisk udbygning (fire facetter) og en udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte andre populationer end dem, instrumentet oprindeligt var beregnet til.

 

Tekstmaterialet er gennemarbejdet af psykologer med langvarig erfaring inden for retspsykiatri og kriminalforsorg og indeholder forklarende fodnoter og henvisninger til aktuelt gældende dansk lovgivning.

 

PCL-R 2. udgave består i sin helhed af Interviewguide, Scoringshæfte, Scoringsguide og Teknisk Manual. Interviewguiden, scoringshæftet og scoringsguiden er på dansk, mens den tekniske manual er på engelsk.  

 

Oversat og tilpasset til danske forhold af cand.psych. An-Charlotte Bondam, cand. psych., ph.d. Susanne Bengtson og cand.psych. Tommy Lillebæk.

 

En komplet indeholder: 1 scoringsguide, 1 teknisk manual samt 10 interviewguide- og scoringshæfte.

 


BEMÆRK: Har din konto ikke de nødvendige tilladelser til køb af disse produkter, kan de ikke lægges i kurven

Alle priser er eksklusiv moms.
Varenr.VarenavnStk.PrisAntal 
0352-00PCL-R komplet 11750,00 Læg i kurv
0352-01PCL-R Scoringsguide 1550,00 Læg i kurv
0352-02PCL-R Technical Manual 1850,00 Læg i kurv
0352-10PCL-R interviewguide og scoringshæfte (10 af hver)1500,00 Læg i kurv
Der er ingen varer i kurven
Kvikkasse
Kundeservice
Firmakonto
Login til firmakonto
Hogrefe Psykologisk Forlag A/S · Kongevejen 155 · 2830 Virum · Tlf. +45 3538 1655 · Fax +45 3538 1665 · info@hogrefe.dk