DSM-5 Online-materiale

American Psychiatric Association

Diagnostiske kriterier DSM-5.
ISBN: 978-87-7135-018-0

Hogrefe, Virum 2017

 

APA stiller en række forskellige "evalueringsskemaer, som er under udvikling" til rådighed for klinisk evaluering og forskning. Disse skemaer til evaluering af patienter kan anvendes ved det første interview med en patient samt til at følge, hvordan en behandling forløber. De bør bruges i forskning og ved kliniske evalueringer som potentielt brugbare redskaber til at forbedre de kliniske beslutninger, men de bør ikke være det eneste grundlag for en klinisk diagnose. Instruktioner, scoringsinformation og retningslinjer for tolkning medfølger; yderligere baggrundsinformation findes i DSM-5.

 

Personlighedsvurdering DSM-5 (PID-5) - Barn 11-17 år

Personlighedsvurdering DSM-5 kort version (PID-5-BF) Barn 11-17 år 

Personlighedsvurdering DSM-5 (PID-5) Voksen

Personlighedsvurdering DSM-5 Informant Version (PID-5-IRF) Voksen 

Personlighedsvurdering DSM-5 Kort version (PID-5-BF) Voksen 

DSM-5 Niveau 1 Tværgående spørgeskema - Voksen, selvrapportering

DSM-5 Niveau 1 Tværgående spørgeskema - Forældre/værge til barn 6-17 år

Klinisk vurdering af sværhedsgraden af psykotiske symptomer

Interview til evaluering af kulturelle faktorer (CFI)

Interview til evaluering af kulturelle faktorer - Informantversion (CFI)

Supplerende moduler til kerneinterviewet til evaluering af kulturelle faktorer (CFI)

 

Find flere "evalueringsskemaer under udvikling" og læs mere om DSM-5 på www.psychiatry.org/dsm5

Kontakt forlaget hvis du har brug for andre danske "evalueringsskemaer under udvikling".