Nye prøver af tekstforståelse til 6.-8. klasse

Skriftsproglig udvikling - fra 12 år

Som lærer har du som regel et godt indtryk af elevernes læsefærdigheder og en god fornemmelse for, om den enkelte elev eller klasse er gået frem i løbet af skoleåret. Du ved sikkert også nogenlunde, hvordan eleven klarer sig i forhold til gennemsnittet for danske elever.

Men det kan være en god idé at supplere den lærerfaglige vurdering med objektive mål for at blive mere sikker. Det kan du bruge de nye digitale Tekstforståelsesprøver til.

Tre forskellige prøver i to udformninger 

Der er to nye slags tekstforståelsesprøver i Skriftsproglig udvikling:
Tekstforståelse Udsagn og Tekstforståelse Cloze.

Med Tekstforståelse Udsagn har du adgang til to parallelt udformede prøver (A og B), som består af 12 tekster med hver 6 udsagn. Med Tekstforståelse Cloze har du adgang til en prøve bestående af 48 korte tekster med enkeltopgaver/udfyldningsopgaver. Begge slags prøver består af af både fortællende og informerende tekster.

Du kan bruge alle de tre nye prøver på alle tre klassetrin.

Du kan vælge at afvikle en eller flere prøver inden for samme prøveperiode - eller tage dem før og efter et undervisningsforløb. På den måde får du både et præcist overblik over færdigheder i en klasse og værdifuld viden om elevernes udvikling, og du får et fast grundlag for dine vurderinger og konkrete resultater, som du kan tale med eleverne og deres forældre om og tilrettelægge undervisningen ud fra.

BESTIL DE NYE PRØVER HER

Forfatterne

Lene Møller, cand.pæd. og forfatter til adskillige læseprøver og danskbogsystemer samt træningsmaterialerne Læsestrategen (også tilgængelig fra Hogrefe Psykologisk Forlag). Lene Møller har en baggrund som dansklærer i folkeskolen og lektor i dansk ved Frederiksberg Seminarium.

Holger Juul, ph.d. i sprogvidenskab og lektor ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet. Han er også ophavsmand til en række danskundervisningsmaterialer.

 

 

Kort om alle tre prøver

  • 100 % digital administration
  • Tekstforståelsesprøverne afvikles digitalt gennem Hogrefes skoleportal. Det er også her at du har adgang til omfattende information om de afviklede prøver og resultater.
  • Prøverne kan afvikles på både PC og iPad
  • Opgaverne er udvalgt på baggrund af omfattende afprøvninger og statistisk bearbejdning
  • Referencenormer til 6., 7. og 8. klasse
  • Samlet prøvetid inkl. instruktion på under 30 min. Udsagngsprøverne har en tidsgrænse på 25 min. og Cloze-prøven har en tidsgrænse på 14 min.
  • Vi anbefaler at du tilkøber den tilhørende vejledning i brugen af prøverne, hvor du også finder eksempler på, hvordan man fortolker klasse- og elevrapporter samt ideer til undervisningsaktiviteter.