Daginstitutioner

Information til forældre og personale i daginstitutioner

Hvad skal jeg gøre som pædagogisk personale?

Pædagogisk personale kan deltage som enten lokal koordinator eller respondent.

Vi har forberedt en tjekliste til de lokale koordinatorer, som kan hjælpe med overblikket over de forskellige dele af projektet. Når alle punkter er krydset af, har man gennemført sin del af undersøgelsen.

Hent tjeklisten til den lokale koordinator.

Ud over at koordinere undersøgelsen i institutionen fungerer du også som en af respondenterne blandt det pædagogiske personale, og du kontrollerer, at komplette sæt besvarelser (forælder- og pædagogskemaer) udfyldes for hvert barn i undersøgelsen.

Hvis du deltager som pædagogisk respondent, men ikke er koordinator, vil du modtage adgang til at udfylde skemaer af jeres lokale koordinator.

Hvad skal jeg gøre som forælder?

Du vil af institutionen modtage et link til denne information om undersøgelsen og en anmodning om samtykke til dit barns deltagelse. Forlaget beder om din tilladelse til, at det pædagogiske personale må besvare spørgsmål om dit barns adfærd, og at de pædagogiske besvarelser og din forælderbesvarelse må behandles af forlaget i forbindelse med undersøgelsens analyser. Samtykkeformularen omfatter også spørgsmål til din og barnets baggrund.

Din beslutning om dit barns deltagelse er frivillig, og du kan trække dit samtykke tilbage.

Du får inden undersøgelsesperiodens start tilsendt en adgang til det digitale skema af den lokale koordinator i institutionen.

Hvor omfattende er det at deltage, og får vi noget for det?

En pædagogisk medarbejder og en forælder skal besvare et A-skema hver. 

Læs mere om skemaernes omfang og honoraret for deltagelse her.

Hvorfor spørger forlaget til forældrenes uddannelse og andre personlige oplysninger?

Oplysningerne bruges til at vurdere, hvordan sammensætningen af de deltagende børn og forældre svarer til sammensætningen af befolkningen generelt. Oplysningerne behandles fortroligt og offentliggøres kun i samlet form, fx som tabeller over andele af deltagende forældre med en bestemt type uddannelse i forhold til den tilsvarende andel i befolkningen generelt.

Må man bruge oplæsningsstøtte under besvarelsen?

Ja, man må gerne bruge oplæsningsstøtte eller andre hjælpemidler under besvarelsen.

 

Information og tilbagemelding

Kontakt gerne projektlederen, hvis du som pædagogisk personale eller forælder har spørgsmål til undersøgelsen.

Kontaktinformation og tilmelding.