Grundskolen (0.-10. klasse)

Information til forældre, elever og lærere i grundskolen

Hvad skal jeg gøre som lærer?

Lærere kan deltage som enten lokal koordinator eller respondent.

Hvis du er lokal koordinator, er det dig, der har ansvaret for kontakten til forlaget. Du står for at indhente samtykke til jeres deltagelse fra skolelederen, formidle information om undersøgelsen til forældrene og indhente deres samtykke samt engagere et par andre kolleger til at besvare skemaerne om de deltagende elever. Hvis du deltager med elever fra 5.-10. klassetrin, vil du også skulle arrangere et tidspunkt i skoletiden, hvor eleverne samlet kan få tid til at besvare et skema om sig selv. Du vil administrere tildeling af spørgeskemaerne til de deltagende kolleger, forældre og evt. elever via Hogrefes dataindsamlingsportal. Du skal også deltage i et online informationsmøde af 1 times varighed i august 2017, hvor disse dele vil blive gennemgået.

Vi har forberedt en tjekliste til de lokale koordinatorer, som kan hjælpe med overblikket over de forskellige dele af projektet. Når alle punkter er krydset af, har man gennemført sin del af undersøgelsen. Hent tjeklisten til den lokale koordinator.

Ud over at koordinere undersøgelsen i institutionen fungerer du også som en af de tre respondenter blandt lærerne, og du holder styr på, at komplette sæt besvarelser (forælder-, lærer- og evt. elevskemaer) udfyldes for hver elev i undersøgelsen.

Hvis du er lærer-respondent, men ikke er koordinator, vil du modtage adgang til at udfylde skemaer af jeres lokale koordinator.

Hvad skal jeg gøre som forælder?

Du vil af den koordinerende lærer modtage et link til denne information om undersøgelsen og en anmodning om samtykke til dit barns deltagelse. Forlaget beder om din tilladelse til, at lærerne må besvare spørgsmål om dit barns adfærd, og at lærernes besvarelser, din forælderbesvarelse og evt. dit barns besvarelse (relevant for elever i 5.-10. klasse) må behandles af forlaget i forbindelse med undersøgelsens analyser. Samtykkeformularen omfatter også spørgsmål til din og barnets baggrund.

Din beslutning om dit barns deltagelse er frivillig, og du kan trække dit samtykke tilbage.

Du får inden undersøgelsesperioden tilsendt en adgang til de digitale skemaer af kontaktpersonen i klassen.

Hvad skal jeg gøre som elev?

Som elev i 5.-10. klasse vil du af din lærer blive bedt om at udfylde et skema om, hvordan du håndterer opgaver i hverdagen – både i skolen og derhjemme. Du må kun deltage, hvis en af dine forældre har givet lov.

Hvor omfattende er det at deltage, og får vi noget for det?

For hver elev skal to skemaer (skema A og B) besvares af en lærer og to skemaer af en forælder. Derudover skal elever fra 5.-10. klasse også besvare et skema om sig selv.

Læs mere om skemaernes omfang og honoraret for deltagelse her.

Hvorfor spørger forlaget til forældrenes uddannelse og andre personlige oplysninger?

Oplysningerne bruges til at vurdere, hvordan sammensætningen af de deltagende børn og forældre svarer til sammensætningen af befolkningen generelt. Oplysningerne behandles fortroligt og offentliggøres kun i samlet form, fx som tabeller over andele af deltagende forældre med en bestemt type uddannelse i forhold til den tilsvarende andel i befolkningen generelt.

Alle oplysninger i undersøgelsen behandles fortroligt, og forlaget formidler ikke besvarelserne om jeres barn til andre.

Må man bruge oplæsningsstøtte under besvarelsen?

Ja, man må gerne bruge oplæsningsstøtte eller andre hjælpemidler under besvarelsen.

Information og tilmelding

Kontakt gerne projektlederne, hvis du som lærer, forælder eller elev har spørgsmål til undersøgelsen.

Kontaktinformation og tilmelding.