Omfang og honorar

Hvad får vi selv ud af det?

Som tak for deltagelsen modtager institutionen eller klassen et honorar for hvert komplet sæt skemaer, som udfyldes om et barn eller en elev. Et sæt skemaer kan bestå af både A- og B-skemaer:

• For børn i daginstitution i alderen 2-5 år udgøres et komplet sæt for et barn af ét A-forælderskema og ét A-skema for pædagogisk personale.

• For elever i grundskolen, fra 0.-4. klasse, udgøres et komplet sæt for en elev af to forælderskemaer (A og B) og to lærerskemaer (A og B).

• For elever i grundskolen, 5.-10. klasse, udgøres et komplet sæt for en elev af to forælderskemaer (A og B), to lærerskemaer (A og B) og ét elevskema (B).

• Tilsvarende for elever på ungdomsuddannelser, i alderen 16-18 år, udgøres et komplet sæt for en elev af to forælderskemaer (A og B), to lærerskemaer (A og B) og ét elevskema (B).

A-skemaer omfatter op til 245 spørgsmål, afhængigt af aldersgruppe og svarperson, og besvares på omkring 20-30 minutter. B-skemaer omfatter op til 75 spørgsmål, afhængigt af aldersgruppe og svarperson, og besvares på under 10 minutter. Hvis man skal svare på både et A- og et B-skema for et barn, så skal man altså forvente at bruge omkring 30-40 minutter.

I daginstitutioner ydes et honorar på DKK 150,- pr. udfyldt A-skema i et komplet sæt.

I klasser i grundskolen og på ungdomsuddannelser ydes et honorar på DKK 100,- pr. udfyldt A-skema og DKK 75,- pr. udfyldt B-skema i et komplet sæt.

Før institutionen eller klassen kan deltage i undersøgelsen, skal der indgås en aftale mellem Hogrefe Psykologisk Forlag og institutionslederen eller skolelederen, hvori det specificeres, på hvilken konto institutionen eller skolen ønsker at modtage honoraret. Det er vigtigt, at man allerede før undersøgelsens start har en klar intern aftale om, hvordan honoraret for undersøgelsen skal anvendes på den enkelte institution eller skole – det kunne måske være et tilskud til en udflugt med børnene eller en studietur for de ældre elever.