Omfang og honorar

Hvad får vi selv ud af det?

Som tak for deltagelse modtager institutionen eller klassen et honorar på 400 kr. for hvert komplet sæt skemaer, der udfyldes om et barn eller en elev. 

• For børn i daginstitution i alderen 2-5 år udgøres et komplet skemasæt for et barn af ét A-forælderskema og ét A-skema for pædagogisk personale. 

• For elever i grundskolen, fra 0.-4. klasse, udgøres et komplet skemasæt af to forælderskemaer (A og B) og to lærerskemaer (A og B). 

• Tilsvarende for elever på ungdomsuddannelser, i alderen 17-18 år / på klassetrin svarende til 2. og 3. G, udgøres et komplet skemasæt pr. elev af to forælderskemaer (A og B), ét lærerskema (B) og ét elevskema (B). 

A-skemaer omfatter op til 245 spørgsmål, afhængigt af aldersgruppe og svarperson, og besvares på omkring 20-30 minutter. B-skemaer omfatter omkring 60 spørgsmål, afhængigt af aldersgruppe og svarperson, og besvares på under 10 minutter. Hvis man som forælder svarer på både et A- og et B-skema for sit barn, skal man forvente at bruge omkring 30-40 minutter samlet. Lærere i folkeskolen, der svarer på et A- og B-skema, skal forvente at bruge omkring 30-40 minutter pr. elev, mens lærere på ungdomsuddannelser, der svarer på et B-skema, skal forvente at bruge omkring 10 minutter pr. elev. Vi opfordrer lærere til at inddrage to eller flere kolleger, som kan hjælpe med besvarelsen af skemaer om eleverne.

Før institutionen eller klassen kan deltage i undersøgelsen, skal der indgås en aftale mellem Hogrefe Psykologisk Forlag og institutionslederen eller skolelederen, hvori det specificeres, på hvilken konto institutionen eller skolen ønsker at modtage honoraret. Vi anbefaler, at man allerede før undersøgelsens start har en klar intern aftale om, hvordan honoraret for undersøgelsen skal anvendes på den enkelte institution eller skole – det kunne måske være et tilskud til en udflugt med børnene eller en studietur for de ældre elever.