Ungdomsuddannelser

Information til forældre, elever og lærere på ungdomsuddannelser

Hvad skal jeg gøre som underviser?

Undervisere kan deltage som enten lokal koordinator eller respondent.

Vi har forberedt en tjekliste til de lokale koordinatorer, som kan hjælpe med overblikket over de forskellige dele af projektet. Når alle punkter er krydset af, har man gennemført sin del af undersøgelsen. Hent tjeklisten til den lokale koordinator

Ud over at koordinere undersøgelsen i institutionen fungerer du også som en af respondenterne blandt underviserne, og du holder styr på, at komplette sæt besvarelser (forælder-, lærer- og evt. elevskemaer) udfyldes for hver elev i undersøgelsen.

Hvis du er underviser-respondent, men ikke er koordinator, vil du modtage adgang til at udfylde skemaer af jeres lokale koordinator.

Hvad skal jeg gøre som forælder?

Du vil af den koordinerende underviser modtage et link til denne information om undersøgelsen og en anmodning om samtykke til dit barns deltagelse (elever, der er fyldt 17 år, skal selv skrive under). Forlaget beder om din tilladelse til, at underviserne må besvare spørgsmål om dit barns adfærd, og at undervisernes besvarelser samt forælder- og elevbesvarelse må behandles af forlaget i forbindelse med undersøgelsens analyser. Samtykkeformularen indeholder også spørgsmål til forældrene og elevens baggrund.

Din beslutning om dit barns deltagelse er frivillig, og du kan trække dit samtykke tilbage.

Du får inden undersøgelsesperioden tilsendt en adgang til de digitale skemaer af kontaktpersonen i klassen.

Hvad skal jeg gøre som elev?

Som elev vil du af din underviser blive bedt om at udfylde et skema om, hvordan du håndterer opgaver i hverdagen – både i skolen og derhjemme.

Du må kun deltage, hvis en af dine forældre har givet lov.

Hvis du er fyldt 17 år, så vil du selv blive bedt om at give dit samtykke til deltagelse i undersøgelsen.

Hvor omfattende er det at deltage, og får vi noget for det?

Forældrene til eleven skal besvare et A- og B skema mens underviseren til eleven skal besvare et B skema om hver enkelt elev, der deltager i undersøgelsen. Derudover skal elever også besvare et B-skema om sig selv.

Læs mere om skemaernes omfang og honoraret for deltagelse her.

Hvorfor spørger forlaget til forældrenes uddannelse og andre personlige oplysninger?

Oplysningerne bruges til at vurdere, hvordan sammensætningen af de deltagende børn og forældre svarer til sammensætningen af befolkningen generelt. Oplysningerne behandles fortroligt og offentliggøres kun i samlet form, fx som tabeller over andele af deltagende forældre med en bestemt type uddannelse i forhold til den tilsvarende andel i befolkningen generelt.

Alle oplysninger i undersøgelsen behandles fortroligt, og forlaget formidler ikke besvarelserne om elever eller forældre til andre.

Må man bruge oplæsningsstøtte under besvarelsen?

Ja, man må gerne bruge oplæsningsstøtte eller andre hjælpemidler under besvarelsen.

Information og tilmelding

Kontakt gerne projektlederne, hvis du som underviser, forælder eller elev har spørgsmål til undersøgelsen.

Kontaktinformation og tilmelding.