Intelligenstest

Hvorfor anvende intelligenstest i rekrutteringen?

Når du anvender intelligenstest til rekruttering, skaber du et objektivt grundlag for at sammenligne dine kandidater, og dermed et godt udgangspunkt for den videre dialog med kandidaterne. Med en kognitiv intelligenstest får du et redskab der i højere grad end en personlighedstest afdækker tanker og handlinger hos kandidaten, og derfor er bedre til at forudsige jobpraksis.

Kognitiv eller emotionel intelligens?

Den kognitive intelligenstest er den du kender som den klassiske intelligens- eller evnetest. Her måles hvor hurtigt og præcist kandidaten kan behandle information. Du får et indblik i kandidatens evne til at udføre logisk-abstrakt tænkning, analyse af komplekse problemstillinger, mentalt overblik og beslutningstagning, hvilket i mange arbejdsfunktioner og stillinger er helt essentielle.

Den emotionelle intelligens, også kaldet den følelsesmæssige intelligens, er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver. Når du måler en kandidats emotionelle intelligens, får du indsigt i, hvordan kandidaten løser problemer med og om emotioner. Hvordan opfatter kandidaten sine følelser/emotioner? Hvordan anvendes, forstås og håndteres emotioner af kandidaten?

Én ting er hvordan kandidaten selv subjektivt vurderer dette, noget andet er hvordan kandidaten løser opgaver og emotionelle problemstillinger i testen. Du får med andre ord en objektiv vurdering, i stedet for kandidatens egen subjektive vurdering.

Herunder har vi samlet en række af de intelligenstest som vi tilbyder

Intelligens Struktur Test 2000, Revised (IST 2000 R)

IST 2000 R er en IQ-test til vurdering af kognitive evner hos voksne mennesker. Testen er udviklet til normalområdet for intelligens, men differentierer både i den høje og lave ende af IQ-spektret.

Læs mere…

 

Bochum Matrices Test, Advanced-short version (BOMAT)

BOMAT er en kognitiv test til måling af generel intelligens, også kaldt g-faktoren, der spiller en vigtig rolle i logisk-abstrakt tænkning, analyse af komplekse problemstillinger, mentalt overblik, beslutningstagning og dermed i mange arbejdsfunktioner og stillinger.

BOMAT er udviklet til at undgå den loftseffekt, der gør sig gældende for mange andre IQ-test. Det betyder, at testen kan differentiere imellem ganske højt begavede testpersoner uden at ramme det såkaldte loft, hvor alle testpersoner med en intelligens over et vist niveau bedømmes som liggende lige højt på IQ-skalaen.

Læs mere… 

 

Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS) og Reynolds Intellectual Screening Test (RIST)

RIAS og RIST, henholdsvis IK-test og Screeningsværktøj, har baggrund i mere end 100 års intelligensforskning. RIAS er en solidt funderet IK-test, hvis primære formål er at måle intelligens og dens to hovedkomponenter i så ren en form som muligt (g-faktoren og dens to primære faktorer, krystalliseret og flydende intelligens). RIST er en screeningsudgave af RIAS, og er særlig anvendelig til at vurdere om en persons begavelsesniveau ligger inden for normalområdet.

Læs mere...

 

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)

Følelsesmæssig intelligens (Emotionel Intelligens - EIQ) er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver.

Mayer-Salovey-Caruso Emotionel Intelligence Test (MSCEIT) er en færdighedsbaseret test, hvilket vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens.

Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende fire-facet model for emotionel intelligens.

Læs mere…