Personlighedstest

Hvorfor anvende personlighedstest i rekrutteringen?

Hvis du som rekrutteringsansvarlig har gjort dig klart, hvilke egenskaber der passer til et givent job, og hvilke personligheder der passer til organisationen, kan det være en god ide at anvende en personlighedstest i rekrutteringen. Udover at virksomheden får et kort billede af kandidaten, kan testen også hjælpe kandidaten med at italesætte sin personlighed og sine kompetencer. Personlighedstests kan derfor være et godt værktøj for både virksomhed og kandidat så længe det bliver foretaget på et velovervejet grundlag.

NEO-PI-3 som rekrutteringsværktøj

NEO-PI-3 er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Testen integrerer årtiers forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien.

Personlighedstesten har vist sig at være særdeles brugbar i forhold til rekruttering, og i dag fremstår NEO-PI-3 som det seriøse valg, når der skal vælges personlighedstest. 

NEO-PI-3 undersøger en persons typiske adfærd i det daglige. Det gøres ved at undersøge fem dimensioner / domæner. Hver dimension eller domæne, rummer 6 underinddelinger – også kaldet facetter – som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden.

2 versioner: En kort og en lang

Du har mulighed for at vælge imellem en kort eller lang version af NEO-PI-3.

Den lange version af NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål, den korte består af 60 spørgsmål (NEO-FFI-3). Den lange version tager ca. 45 minutter at gennemføre og den korte ned til 15 minutter. Hvis du vil have et fyldestgørende billede, anbefaler vi at bruge den lange version.

Digital eller papir?

NEO-PI-3 kan naturligvis både administreres og scores over internettet. Systemet udregner selv scoren, og laver automatisk en brugervenlig rapport. Du skal blot forholde dig til resultatet. Det er også muligt at administrere testen i papirform og derefter indtaste resultaterne, hvis du ønsker det.

Ønsker du at udlevere en rapport til kandidaten, fx i forbindelse med et rekrutteringsforløb, har du mulighed for at tilkøbe Personal Insight-rapporten - se mere herunder. På den måde har kandidaten noget konkret at forholde sig til. Det vil ofte forbedre samtalen om resultatet.

Mulighed for at tilkøbe ekstra rapporter

Udover standard rapporten i NEO-PI-3, er det muligt at tilkøbe yderligere rapporter efter behov.

NEO-PI-3: Personal Insight-rapport

Du kan supplere din NEO-PI-3-test med Personal Insight-rapporten, som er beregnet til at kunne udleveres til den testede. Den narrative Personal Insight-rapport er positiv og konstruktiv i forhold til den testede og kan læses på egen hånd, uden at man er psykolog eller certificeret instruktør.

Se DEMORAPPORT

NEO-PI-3: Primary Colours® Leadership-rapport

Du har også mulighed for at tilkøbe Primary Colours Leadership-rapporten, som fokuserer på den testedes lederevner. Den forener resultaterne fra den omfattende NEO-PI-3 personlighedsprofil med den veldokumenterede Primary Colours® Model of Leadership. På denne baggrund får du en rapport, der særligt understøtter din brug af NEO-PI-3, når du arbejder med ledelse.

Se DEMORAPPORT

NEO-PI-3’s grundighed og dens videnskabelige afsæt, gør at du med den automatisk genereret rapport får et klart billede af, hvem der sidder over for dig. Kan personen bedst lide at arbejde alene, eller får vedkommende sin energi fra teamwork? Er hun detaljeorienteret eller den, der kommer med de store idéer? Er hun tilbageholdende ved møder, eller soler hun sig i andres opmærksomhed?

Kontakt os på tlf. 35 38 16 55 hvis du vil vide mere om NEO-PI-3