Fem spørgsmål og svar til NEO-PI-3

 

1. Hvad er NEO-PI-3 og hvad kan bruge resultaterne af NEO-PI-3 til?

NEO-PI-3 er en personlighedstest, som er velegnet til en lang række formål.

Resultaterne af NEO-PI-3-testen kan bruges som udgangspunktet for udvælgelses-, udviklings-, coaching-, interventions- og behandlingssamtalen.

Der findes to versioner af NEO-PI-3 – en erhvervsversion og en klinisk version.

NEO-PI-3 – erhvervsversion anvendes typisk til rekruttering, udvikling og coaching og er et stærkt redskab for virksomhedens HR-afdeling.

NEO-PI-3 – klinisk version benyttes hovedsageligt til rådgivning, klinisk psykologi, psykiatri, uddannelse og forskning og er velegnet til en grundlæggende personvurdering.

Udover selve personlighedstesten tilbyder Hogrefe også forskellige rapporter afhængig af dit formål med testen. På den måde får du adgang til de oplysninger og indsigter, der er mest relevante for dig. Arbejder du med ledelsesrekruttering, kan du fx benytte Primary Colours® Ledelses-rapporten, der giver dig en omfattende narrativ rapport om den enkelte persons lederpotentiale og -udfordringer

2. Kan jeg bruge NEO-PI-3 på personer fra andre kulturer?

NEO er på verdensplan den mest afprøvede personlighedstest og bygger på den internationalt ansete Fem faktor-model, der er baseret på flere årtiers international empirisk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien.

De fem dimensioner i fem faktor-modellen kan genfindes i befolkningsgrupper fra hele verdenen.

NEO-testen er tilgængelig på flere sprog og kan derfor anvendes i forskellige lande. Desuden er det vigtigt, at hvert land bruger sine egne standarder, således at resultaterne sammenlignes med folk fra samme land og kultur. NEO-PI-3 er tilgængelig på engelsk, tysk, finsk, dansk, norsk, svensk, italiensk, tjekkisk og fransk.

3. Hvordan kan jeg vide, om mine respondenter har svaret ærligt på testen, og hvad kan jeg selv gøre?

Du kan ikke vide, om nogen har besvaret testen ærligt. Respondenter ønsker oftest at fremstå så godt som muligt i testen. Validitetsskalaer, såkaldte “lyveskalaer”, ændrer ikke ved dette forhold og mistænkeliggør respondenter med bestemte svarmønstre. I NEO-PI-3 er validitetsskalaer derfor fravalgt og kontrol af testresultatet henlagt til den opfølgende samtale.

4. Hvilke sammenligningsgruppe er det bedst, jeg vælger?

Valget af sammenligningsgruppen afhænger af formålet med testen. Hvis du vil have en generel vurdering af kandidatens personlighed, sammenligner du med den normgruppe “Befolkning Danmark, mænd og kvinder". I dette tilfælde bliver svarene sammenlignet med de gennemsnitlige svar fra den almindelige befolkning. I nogle tilfælde kan det være praktisk, at folk af samme køn eller samme baggrund bliver sammenlignet. Du vælger i så fald en af de andre normgrupper. I NEO-PI-3 kan du fx vælge kun at sammenligne en kandidat til en lederstilling med andre medarbejdere med ledelsesansvar.

5. Hvad er formålet og forskellene mellem de ekstra NEO-rapporter?

Der er ud over den narrative rapport til enten klinisk eller erhvervsrettet brug to rapporter, der er udviklet til at give både dig og kandidaten/klienten indsigt i testresultatet:

Personal Insight-rapporten sætter resultaterne ind i en arbejdssammenhæng med fokus på de arbejdsrelaterede områder af personligheden

Lederskabsrapporten sætter resultatet i forhold til Primary Colours®-modellen og giver indsigt i, hvordan den pågældende personlighed befordrer eller hindrer udviklingen af lederevner.

Læs mere om de to rapporter på www.hogrefe.dk/neo