MMPI-2: Introduktionskursus

MMPI-2 er en af de mest udbredte, kliniske personlighedstest i verden og anvendes især inden for sundhedssektoren, men også i retslige sammenhænge.

MMPI-2 består af 567 items, og hvert item indgår i en eller flere af de mange skalaer. Som MMPI-2 foreligger p.t., indeholder testen 10 kliniske syndromskalaer med 41 tilhørende underskalaer, 9 restrukturerede kliniske syndromskalaer, 15-16 supplerende skalaer, 8 validitetsskalaer, 15 indholdsskalaer med dertilhørende 27 underskalaer, 5 PSY-5 personlighedsdimensioner samt 17 sæt af kritiske items.

MMPI-2 foreligger i en dansk oversættelse af både spørgeskema og vejledning. MMPI-2 er normeret på baggrund af et repræsentativt sample bestående af 550 danske mænd og kvinder i alderen 18-88 år. Hertil kommer et mindre klinisk sample.

MMPI-2-RF er en omstruktureret udgave af testen, som på baggrund af et reduceret antal items, 338, opgør 13 kliniske skalaer af højere orden, 5 somatisk/kognitive skalaer, 9 internaliseringsskalaer, 4 eksternaliseringsskalaer, 5 interpersonelle skalaer, 2 interesseskalaer, 10 validitetsskalaer og 5 PSY-5-dimensioner. Den danske version MMPI-2-RF er under udvikling fra Hogrefe Psykologisk Forlag.

Fokuspunkter i undervisningen:

  • Introduktion til testen, dens historiske baggrund, konstruktion og anvendelsesmuligheder
  • Indikationer samt instruktion, administration og scoring
  • Gennemgang af skalafamilier og enkeltskalaer, herunder validitetsskalaer og kodetyper
  • Fortolkningsprincipper og brug af den computergenererede rapport
  • Mundtlig og skriftlig formidling
  • Oversigt over styrker i forhold til andre test

Undervisningsform

Formen vil veksle mellem oplæg, casemateriale, små øvelser samt diskussion og perspektivering

Kom godt i gang

Det anbefales, at man inden kurset har erhvervet sig MMPI-2-materialerne. Se mere her.

Ved henvendelse direkte til forlaget kan kursister købe en kursuspakke indeholdende vejledning, papir- og internettest med 20 % rabat.

Kurset kan efter ønske fra kursisterne udbygges med to yderligere dage til et helt certificeringskursus.

Tilmeld

Sted

Comwell Holte
Kongevejen 495A
2840 Holte

Detaljer

Målgruppe

Psykologer der arbejder med psykologisk testning og ønsker at udvikle deres færdigheder inden for personlighedspsykologiske udredninger.