MMPI-2: Introduktionskursus

MMPI-2 er en af de mest udbredte, kliniske personlighedstest i verden og anvendes især inden for sundhedssektoren, men også i retslige sammenhænge.

MMPI-2 består af 567 items, og hvert item indgår i en eller flere af de mange skalaer. Som MMPI-2 foreligger p.t., indeholder testen 10 kliniske syndromskalaer med 41 tilhørende underskalaer, 9 restrukturerede kliniske syndromskalaer, 15-16 supplerende skalaer, 8 validitetsskalaer, 15 indholdsskalaer med dertilhørende 27 underskalaer, 5 PSY-5 personlighedsdimensioner samt 17 sæt af kritiske items.

MMPI-2 foreligger i en dansk oversættelse af både spørgeskema og vejledning. MMPI-2 er normeret på baggrund af et repræsentativt sample bestående af 550 danske mænd og kvinder i alderen 18-88 år. Hertil kommer et mindre klinisk sample.

MMPI-2-RF er en omstruktureret udgave af testen, som på baggrund af et reduceret antal items, 338, opgør 13 kliniske skalaer af højere orden, 5 somatisk/kognitive skalaer, 9 internaliseringsskalaer, 4 eksternaliseringsskalaer, 5 interpersonelle skalaer, 2 interesseskalaer, 10 validitetsskalaer og 5 PSY-5-dimensioner. Den danske version MMPI-2-RF er under udvikling fra Hogrefe Psykologisk Forlag.

Fokuspunkter i undervisningen:

  • Introduktion til testen, dens historiske baggrund, konstruktion og anvendelsesmuligheder
  • Indikationer samt instruktion, administration og scoring
  • Gennemgang af skalafamilier og enkeltskalaer, herunder validitetsskalaer og kodetyper
  • Fortolkningsprincipper og brug af den computergenererede rapport
  • Mundtlig og skriftlig formidling
  • Oversigt over styrker i forhold til andre test

Undervisningsform

Formen vil veksle mellem oplæg, casemateriale, små øvelser samt diskussion og perspektivering

Kom godt i gang

Det anbefales, at man inden kurset har erhvervet sig MMPI-2-materialerne. Se mere her.

Ved henvendelse direkte til forlaget kan kursister købe en kursuspakke indeholdende vejledning, papir- og internettest med 20 % rabat.

Begivenheder


  • 2.400,00 kr (ekskl. moms)
    09:00 - 16:00

Tilmeld

Sted

Hogrefe Psykologisk Forlag
Kongevejen 155
2830 Virum

Detaljer

Målgruppe

Psykologer og psykiatere der arbejder med psykologisk testning og ønsker at udvikle deres færdigheder inden for personlighedspsykologiske udredninger.