MMPI-2: Opfølgningskursus

Kurset er for dig, som enten er certificeret i MMPI-2 eller har et indgående kendskab til testen og kan fortolke den selvstændigt eller under supervision.

Kurset forudsætter således en vis fortrolighed med skalafamilierne og fortolkningsstrategierne.

Formålet med dagen er at konsolidere og videreudvikle fortolkningskompetencer, til brug i den kliniske dagligdag. Vi bruger hele dagen på arbejde med cases, deltagerne har indsendt på forhånd, med fokus på de særlige temaer og udfordringer, der viser sig i fortolkningsarbejdet. Dagen giver også mulighed for at få uddybet indsigt i forskellige sagstyper og dertil knyttede MMPI-profiler.

Underviseren styrer processen i løbet af dagen og sørger for at relevante emner og problemstillinger belyses, samtidig med at deltagerne får mulighed for at hjælpe hinanden med generere og afprøve forskellige idéer og strategier til brug for fortolkningsarbejdet.

Forud for dagen skal hver deltager have indsendt 1 MMPI case, og på selve dagen skal alle medbringe en lærebog til brug for fortolkningsarbejdet. Deadline for indsendelse af casen er d. 30/9-2020.

Begivenheder


  • 2.400,00 kr (ekskl. moms)
    09:00 - 16:00
    MMPI-2: Opfølgningskursus

Tilmeld

Sted

Hogrefe Psykologisk Forlag
Kongevejen 155
2830 Virum

Detaljer

Varighed
1 dag