MMPI-2: Certificeringskursus

MMPI certificeringskursus – program 

Bemærk at certificeringskurset ligger i forlængelse af introduktionskurset, som afholdes d. 23. september. For at deltage i certificeringskurset, skal man have deltaget i introduktionskurset.

Forud for kurset:

• Hver deltager har indsendt min. 1 case på forhånd
• Hver deltager har anskaffet sig en vejledning til MMPI-2

Første dag - 7. november:

• Forskellige udgaver af MMPI
• Oplæg fra Forlaget om udvikling af MMPI dansk udgave og MMPI-RF
• Yderligere om validitetsskalaer og forvrængningsdimensioner
• Relevante psykometriske aspekter ved testen, herunder konfidensintervaller
• Fortolkningsstrategier
o forskellige konstellationer af validitetsskaler (ud fra udvalgte cases fra underviser og deltagerne)
 deltagerne arbejder i små grupper med fortolkning
o fokus på forskellige kodetyper (ud fra udvalgte deltagercases)
 deltagerne arbejder i små grupper med fortolkning
• Fokus på særlige skalaer / problemstillinger
• Mundtlig tilbagemelding og skriftlig dokumentation
• Hvor kan man hente yderligere MMPI ressourcer?

Anden dag - 8. november:

• Gennemgang af cases fra deltagere, ud fra relevante temaer / problemstillinger som casematerialet belyser
• Små teoretiske oplæg om særlige temaer i relation til ovenstående
• Hver deltager lægger personlig plan for videre arbejde med testen

Begivenheder

  • -
    4.600,00 kr (ekskl. moms)
    09:00 - 16:00
    MMPI certificeringskursus

Tilmeld

Sted

Hogrefe Psykologisk Forlag
Kongevejen 155
2830 Virum

Detaljer

Målgruppe

Psykologer der har deltaget på introduktionskurset og som ønsker at blive fortrolig med avanceret fortolkning af MMPI-2.