MMPI-2: Certificeringskursus

MMPI certificeringskursus – program 

Bemærk at certificeringskurset ligger i forlængelse af introduktionskurset. For at deltage i certificeringskurset, skal man have deltaget i introduktionskurset.

Forud for kurset:

• Hver deltager har indsendt min. 1 case på forhånd
• Hver deltager har anskaffet sig en vejledning til MMPI-2

Første dag - 7. november:

• Forskellige udgaver af MMPI
• Yderligere om validitetsskalaer og forvrængningsdimensioner
• Relevante psykometriske aspekter ved testen, herunder konfidensintervaller
• Fortolkningsstrategier
o forskellige konstellationer af validitetsskaler (ud fra udvalgte cases fra underviser og deltagerne)
 deltagerne arbejder i små grupper med fortolkning
o fokus på forskellige kodetyper (ud fra udvalgte deltagercases)
 deltagerne arbejder i små grupper med fortolkning
• Fokus på særlige skalaer / problemstillinger
• Mundtlig tilbagemelding og skriftlig dokumentation
• Hvor kan man hente yderligere MMPI ressourcer?

Anden dag - 8. november:

• Gennemgang af cases fra deltagere, ud fra relevante temaer / problemstillinger som casematerialet belyser
• Små teoretiske oplæg om særlige temaer i relation til ovenstående
• Hver deltager lægger personlig plan for videre arbejde med testen

Tilmeld

Sted

Comwell Holte
Kongevejen 495A
2840 Holte

Detaljer

Målgruppe

Psykologer og psykiatere der har deltaget på introduktionskurset og som ønsker at blive fortrolig med avanceret fortolkning af MMPI-2.