NEO-PI-3 Klinisk – Aarhus

Program

 • Introduktion til testen, dens rationale og administration 
 • Fem faktor-modellen og NEO-PI-3 (introduktion til bagvedliggende personlighedspsykologisk teori og forskning) 
 • Testens psykometriske egenskaber 
 • Testprotokollen og fortolkningsprincipper, herunder profilanalyse 
 • Principper for klient-tilbagemelding 
 • Introduktion til internetscoringsprogrammet
 • NEO-PI-3 til beskrivelse og forståelse af personlighedstyper, psykiske og somatiske lidelser 
 • NEO-PI-3 og psykoterapi – vurdering af problemområder, interventionsmuligheder, samt faldgruber 
 • Metodetræning og øvelse, herunder casearbejde i gruppe og plenum

Forudsætninger

Inden kursusstart skal man som deltager/arbejdsplads have købt en NEO-PI-3 kursuspakke, som omfatter 1 manual, samt 10 spørgeskemaer og tilhørende netscoringer.

Kursuspakken skal bestilles bestilles direkte her på forlaget. Vi yder 20% rabat i forbindelse med kurset. Kursuspakken kan ikke købes direkte via forlagets hjemmeside, men skal bestilles ved telefonisk henvendelse til forlaget (med oplysning om, at du er tilmeldt certificeringskursus).

Til 1. kursusdag skal man medbringe et udfyldt NEO-PI-3 spørgeskema, som man selv har besvaret. Det udfyldte skema vil blive anvendt til at opnå indsigt i testens karakteristika og konstruktion, og danne grundlag for en pædagogisk øvelse i at give mundtlig tilbagemelding på en NEO-PI-3 personlighedsprofil.
Spørgeskemaet skal ikke scores forud for kurset, da scoringen foregår under kurset. NEO-PI-3 manualen skal være tilgængelig alle tre kursusdage, da den anvendes i forbindelse med undervisningen. Der må påregnes 1-2 timers hjemmearbejde mellem 1. og 2. kursusdag. Hjemmearbejdet består i at forberede en mundtlig tilbagemelding til en anden kursusdeltager ud fra dennes NEO-PI-3 profil (dette sker i fortrolighed).

Det er en betingelse for at opnå certificering, at man inden 3. kursusdag indsender en klinisk case, dvs. 1 NEO-PI-3 rapport samt maksimalt én side med problemstilling, anamnese og klinisk indtryk, til underviserne. Indsendelse af casemateriale er ikke obligatorisk for kursusdeltagelsen, som under alle omstændigheder udløser kursusbevis. For at opnå certificering samt kursusbevis på det fulde timetal (18 timer), må man ikke have fraværsprocent på over 10 %.

Det anbefales at være orienteret i den danske manual før første kursusdag, hvor der udleveres en samlet litteraturliste.

Varighed

Tre dage fra kl. 9-16. 

15+16 august + 1. november 2019.

De to første dage er i forlængelse af hinanden.

Pris og tilmeldingsfrist

Pris ved tilmelding FØR 20/07-2019: Kr. 5.700 ekskl. moms, men inkl. forplejning og materialer.

Pris ved tilmelding EFTER 20/07-2019: Kr. 6.200 ekskl. moms, men inkl. forplejning og materialer.

Tilmelding direkte til underviserne på neopigrp@netmail.dk.

Anfør venligst "Tilmelding til Klinisk NEO-PI-3 certificering" i emnefeltet, og navn, fagtitel samt ansættelsessted i tekstfeltet.

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse. Tilmeldingen er personlig og bindende. Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr. Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Begivenheder

 • -
  5.700,00 kr (ekskl. moms)
  09:00 - 16:00

Tilmeld (ekstern)

Sted

Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N.

Detaljer

Varighed
3 dage
Målgruppe

Kurset henvender sig til alle psykologer, der arbejder med udredning af psykologiske problemstillinger hos patienter/klienter fra 17 års alderen og op.

Akkreditering

Kurset søges og er tidligere godkendt i Dansk Psykolog Forening under Psykoterapi og Psykopatalogi (Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik, 12.4.4.2.1, 13.4.4.2.2)