Certificeringskursus i NEO-PI-3 Klinisk – v. Psykologerne Lea Halsboe og Torben Ø. Christensen

Program

 • Introduktion til testen, dens rationale og administration 
 • Fem faktor-modellen og NEO-PI-3 (introduktion til bagvedliggende personlighedspsykologisk teori og forskning)
 • Testens psykometriske egenskaber 
 • Testprotokollen og fortolkningsprincipper, herunder profilanalyse 
 • Principper for klient-tilbagemelding 
 • Introduktion til internetscoringsprogrammet
 • NEO-PI-3 til beskrivelse og forståelse af personlighedsforstyrrelser 
 • NEO-PI-3 til beskrivelse og forståelse af psykiske og somatiske lidelser 
 • NEO-PI-3 og psykoterapi vurdering af problemområder, interventionsmuligheder samt faldgruber 
 • Metodetræning og øvelse, herunder casearbejde i gruppe og casegennemgang i plenum

Meritering

Kurset er tidligere godkendt i Dansk Psykologforening under Psykoterapi (12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik) og Psykopatologi (13.4.4.2.2. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik).

Forudsætninger

Inden kursusstart skal man som deltager/arbejdsplads have købt en NEO-PI-3 kursuspakke, som omfatter 1 manual, samt 10 spørgeskemaer og tilhørende netscoringer.

Kursuspakken skal bestilles bestilles direkte her på forlaget. Vi yder 20% rabat i forbindelse med kurset. Kursuspakken kan ikke købes direkte via hjemmesiden, men skal bestilles ved telefonisk henvendelse til forlaget med oplysning om, at kursisten er tilmeldt certificeringskursus. Her oplyses også nøjagtig pris på kursuspakken.
Til 1. kursusdag skal man medbringe et udfyldt NEO-PI-3 spørgeskema, som man selv har besvaret. Det udfyldte vil blive anvendt til at opnå indsigt i testens karakteristika ohg konstruktion, og danne grundlag for en pædagogisk øvelse i at give mundtlig tilbagemelding på en NEO-PI-3 personlighedsprofil. Spørgeskemaet skal ikke scores forud for kurset, da scoringen foregår på kurset. Praktisk er det lettest, at man bruger et NEO-PI-3 spørgeskema fra egen beholdning. Det er vigtigt at have NEO-PI-3 manualen tilgængelig alle 3 kursusdage, da den anvendes i forbindelse med undervisningen. Der må påregnes 1-2 timers hjemmearbejde mellem 1. og 2. kursusdag. Hjemmearbejdet består i at forberede en mundtlig tilbagemelding til en anden kursusdeltager ud fra dennes NEO-PI-3 profil (dette sker i fortrolighed).

Det er en betingelse for at opnå certificering, at man inden 3. kursusdag indsender en klinisk case, dvs. 1 NEO-PI-3 rapport samt maksimalt én side med problemstilling, anamnese og klinisk indtryk, til underviserne. Indsendelse af casemateriale er ikke obligatorisk for kursusdeltagelsen, som under alle omstændigheder udløser kursusbevis. For at opnå certificering samt kursusbevis på det fulde timetal (18 timer), må man ikke have fraværsprocent på over 10%.

Det anbefales at være orienteret i den danske manual før første kursusdag, hvor der udleveres en samlet litteraturliste.

Kurset afvikles ikke ved for få tilmeldinger.

Varighed

Tre dage: 12.-13. marts samt 14. juni 2019, alle dage kl. 9:00-16:00

Sted

Medborgerhus Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj, København. Bus 2A går lige til døren, bus 5A holder ved Brønshøj Torv, hvorfra der er ca. 5 minutters gang til Pilegården. Der er gratis parkering i gården og på de omkringliggende veje.

Undervisere

Autoriseret psykolog og godkendt underviser Lea Halsboe og specialpsykolog Torben Østergaard Christensen. Begge har mange års erfaring med NEO-PI-testen, arbejdsmarkedsrettet og psykiatrisk udredning.
Certificeringskurset udbydes i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S.

Pris og tilmeldingsfrist

Pris (inkl. forplejning) ind til og med 11/1-19: Kr. 5.990,00, her efter stiger prisen med kr. 500,00.

Betaling og tilmelding foregår på www.lsrt.dk/kursus. Når man har tilmeldt sig via webformularen, registreres det som tilsagn til deltagelse og betaling.

Ved tilmelding før 11/1-19 betales enten depositum (=kr. 500,00) eller det fulde kursusbeløb til reg.nr.: 2310 Konto nr.: 0759647998. Mærket Navn + NEOPI.

Pladser kan frameldes frem til deadline og kursusafgift returneres mod gebyr på kr. 500. Efter deadline kan returnering af kursusafgift (fratrukket gebyr: 500,00 kr.) kun forekomme, hvis der kan findes en anden til at overtage pladsen. Framelding skal ske via mail til kursus@lsrt.dk.

Ved for sent afbud/udeblivelse vil der blive opkrævet fuldt kursusgebyr, med mindre pladsen kan afsættes til anden side.

Begivenheder

 • -
  5.990,00 kr (ekskl. moms)
  09:00 - 16:00

Tilmeld (ekstern)

Sted

Medborgerhus Pilegården
Brønshøjvej 17
2700 Brønshøj

Detaljer

Varighed
3 dage
Målgruppe

Psykologer

Kurset henvender sig til alle psykologer, der arbejder med udredning af psykologiske problemstillinger hos patienter/klienter fra 17 års alderen og op.