NEO-PI-3 Master Class

NEO-PI-3 Master Class

NEO-PI-3 er en videnskabeligt udviklet metode, der måler personlighed, som er resultatet af en udviklingshistorie, og som – med forskellige styrker og svagheder – fungerer i en professionel og privat hverdag.

NEO-PI-3 Master Class er for dig, der allerede behersker testen og gerne vil bruge den mere kreativt. Formålet er at komme mere i dybden med de psykoterapeutiske anvendelsesmuligheder, samt øge deltagernes indsigt i egen personlighed og hvordan den påvirker éns virke privat såvel som professionelt.

Program

Dag 1 handler således om anvendelse af NEO-PI-3 ved psykoterapeutisk behandlingsplanlægning. Der sættes fokus på samspillet mellem kognition og emotion, og på brug af profilen ved arbejde med caseformulering.

Dag 2 vedrører NEO-PI-3 som kvalitativ metode til at opdage egne personlighedsmæssige ressourcer og snubletråde. Der sættes særlig fokus på egen personlighed i sammenhæng med livshistorie og roller. Undervisningsformen vil begge dage veksle mellem oplæg, casemateriale og øvelser.

Undervisere

Christian Møller Pedersen, specialpsykolog i psykiatri. Ledende psykolog ved Ambulatorium for Mani og Depression, Århus Universitetshospital, Risskov.

Louise Meldgaard Bruun, cand.psych., specialist og supervisor i psykopatologi. Ansat ved Ambulatorium for Mani og Depression, Århus Universitetshospital, Risskov.

Torben Østergaard Christensen, ph.d., specialpsykolog i psykiatri. Ledende psykolog, OPT-leder og Uddannelsesansvarlig ved Psykiatrien, Region Nordjylland.

  Deltagerkrav

  • Du har en vis erfaring med brug af NEO og kendskab til manualen
  • Har selvstændigt gennemført minimum 10 NEO-PI-analyser
  • Kan medbringe en NEO-PI-3 rapport baseret på egne svar
  • Parathed til at arbejde med indsigt i egen personlighedsstruktur og -funktion

   

  Kurset er søgt godkendt med 12 timer i Psykoterapi (12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik), Psykopatologi (13.4.4.2.2. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik) under Dansk Psykologforening.

  Du vil få kursusbevis for din deltagelse.

  Varighed

  D. 31. maj og 1. juni 2018 begge dage kl. 9:00-16:00.
  Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag.

  Pris og tilmelding

  Early bird frem til 1. december 2017 kr. 5.300 inkl. moms, herefter er prisen kr. 6.500 inkl. moms.

  Prisen er inkl. forplejning og excl. NEO-PI-3 testmaterialer. Du bedes betale depositum kr. 500 senest 1 uge efter, du har modtaget en tilmeldingsbekræftelse med et kontonummer. Når det fulde beløb er betalt, er din plads sikret og tilmeldingen bindende, hvis du har fået early bird rabat. Betaler du den ordinære pris og framelder dig efter indbetaling, får du dine penge fratrukket et administrationsgebyr på kr. 500 retur. Husk at sende os dit kontonummer. Tilmelding er bindende for alle tilmeldte fra den 1. april 2018 og det samlede kursusgebyr skal forefalde senest den dato. Efter den 1. april 2018 kan det indbetalte beløb fratrukket administrationsgebyret alene gives retur, såfremt pladsen kan afsættes til anden side.

   

  Tilmelding kan ikke ske til Hogrefe, men skal gøres direkte til LSRT via nedenstående knap:

  www.lsrt.dk/kursus 

  Begivenheder

  • -
   6.500,00 kr (ekskl. moms)
   09:00 - 16:00
   NEO-PI-3 Master Class

  Tilmeld

  Oplægsholdere

  • Christian Møller Pedersen
  • Louise Meldgaard Bruun
  • Torben Østergaard Christensen

  Sted

  Pilegården
  Brønshøjvej 17
  2700 Brønshøj

  Detaljer

  Varighed
  2 dage
  Målgruppe

  Kliniske psykologer med en vis erfaring med brug af af NEO og kendskab til manualen