Test

Populære test

SCID-5-PD Komplet

SCID-5-PD

SCID-5-PD Komplet

SCID-5-PD er et struktureret interview til udredning og understøttelse af diagnosticering af personlighedsforstyrrelser som defineret i DSM-5®. Scoringen af interviewet omfatter ICD-10-CM-kodning af de eventuelle personlighedsforstyrrelser.Internationale og nationale retningslinjer anbefaler, at det traditionelle kliniske interview suppleres med standardiserede og (semi-)strukturerede diagnostiske…

Vis detaljer

SRS-2 Komplet

SRS-2

SRS-2 Komplet

SRS-2 er en revideret udgave af SRS og beregnet til at vurdere afvigelser i børn og voksnes sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i deres naturlige omgivelser og i samspillet med andre.Testen består af et spørgeskema, der for børns vedkommende kan besvares både af forældre og lærere. Det gør det nemmere at indsamle information fra forskellige kontekster, så man får den bedste afdækning af …

Vis detaljer

d2-R komplet

d2-R komplet

d2-R er en revideret udgave af den velkendte d2-test af opmærksomhed og koncentration. d2-R lægger sig tæt op af den originale papir-version, men administreres nu 100 % digitalt i Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testen kan tages på en almindelig computer eller på en tablet med trykfølsom skærm. Det tage…

Vis detaljer

BOMAT Vejledning

BOMAT Advanced-short

BOMAT Vejledning

BOMAT er en kognitiv test til måling af generel intelligens, også kaldt g-faktoren, der spiller en vigtig rolle i logisk-abstrakt tænkning, analyse af komplekse problemstillinger, mentalt overblik, beslutningstagning og dermed i mange arbejdsfunktioner og stillinger.BOMAT er udviklet til at undgå den loftseffekt, der gør sig gældende for mange andre IQ-test. Det betyder, at testen kan differentier…

Vis detaljer

ADOS-2 komplet

ADOS-2

ADOS-2 komplet

ADOS-2 er den reviderede udgave af ADOS. Det er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion, leg og kreativ brug af materialer i tilfælde, hvor der er mistanke om autisme eller en autismespektrumsforstyrrelse.ADOS-2 har et nyt modul til børn helt ned til 12 måneder. Observationen giver standardiseret information inden for om­råderne social adfærd, brug …

Vis detaljer

IST-Screening komplet

IST-Screening

IST-Screening komplet

IST-Screening er en hurtigt administreret intelligenstest, som trækker på erfaringer med kendte delprøver fra det omfattende testbatteri IST 2000 R. IST-Screening omfatter således de tre delprøver: Analogier, Talrækker og Matricer, som har fået helt nykonstruerede items. Med IST-Screening kan man hu…

Vis detaljer