Test

Populære test

SCID-5-PD

SCID-5-PD Komplet

SCID-5-PD er et struktureret interview til udredning og understøttelse af diagnosticering af personlighedsforstyrrelser som defineret i DSM-5®. Scoringen af interviewet omfatter ICD-10-CM-kodning af de eventuelle personlighedsforstyrrelser.Internationale og nationale retningslinjer anbefaler, at det…

Vis detaljer

Vis detaljer

SRS-2

SRS-2 Komplet

SRS-2 er en revideret udgave af SRS og beregnet til at vurdere afvigelser i børn og voksnes sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i deres naturlige omgivelser og i samspillet med andre.Testen består af et spørgeskema, der for børns vedkommende kan besvares både af forældre og lærere. Det gør…

Vis detaljer

Vis detaljer

d2-R komplet

d2-R er en revideret udgave af den velkendte d2-test af opmærksomhed og koncentration. d2-R lægger sig tæt op af den originale papir-version, men administreres nu 100 % digitalt i Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testen kan tages på en almindelig computer eller på en tablet med trykfølsom skærm. Det tage…

Vis detaljer

Vis detaljer

BOMAT Advanced-short

BOMAT Vejledning

BOMAT er en kognitiv test til måling af generel intelligens, også kaldt g-faktoren, der spiller en vigtig rolle i logisk-abstrakt tænkning, analyse af komplekse problemstillinger, mentalt overblik, beslutningstagning og dermed i mange arbejdsfunktioner og stillinger.BOMAT er udviklet til at undgå de…

Vis detaljer

Vis detaljer

ADOS-2

ADOS-2 komplet

ADOS-2 er den reviderede udgave af ADOS. Det er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion, leg og kreativ brug af materialer i tilfælde, hvor der er mistanke om autisme eller en autismespektrumsforstyrrelse.ADOS-2 har et nyt modul til børn helt ned til 12 m…

Vis detaljer

Vis detaljer

IST-Screening

IST-Screening komplet

IST-Screening er en hurtigt administreret intelligenstest, som trækker på erfaringer med kendte delprøver fra det omfattende testbatteri IST 2000 R. IST-Screening omfatter således de tre delprøver: Analogier, Talrækker og Matricer, som har fået helt nykonstruerede items. Med IST-Screening kan man hu…

Vis detaljer

Vis detaljer