For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere

ABAS-II

Adaptive Behavior Assessment System-Second Edition

Tilpasningsfærdigheder

af Patty Harrison, Thomas Oakland

Papir og blyant

På lager

230,00 kr

På lager

230,00 kr

På lager

230,00 kr

På lager

230,00 kr

På lager

230,00 kr

Formål

Vurdering af adaptive færdigheder

Administration

Individuel

Beskrivelse

Bemærk at ABAS også findes i en 3. udgave.

ABAS-II vurderer adaptiv adfærd hos personer fra fødsel til 89 år. Fokus for spørgeskemaet er dagligdags færdigheder – hvad respondenten rent faktisk gør, eller kan gøre, uden hjælp fra andre. Dette er vigtigt ved en vurdering af, i hvilken grad en person kan klare aldersrelevante daglige aktiviteter. Denne vurdering er en forudsætning for effektiv intervention i forbindelse med mange kliniske grupper, f.eks. mental retardering, autisme, demens, hjerneskader, indlæringsvanskeligheder og motoriske eller sensoriske handicap.

ABAS-II består af følgende 5 spørgeskemaer:

• Forældre/primære omsorgspersoner (0-5 år)

• Pædagoger (2-5 år)

• Forældre (5-21 år)

• Lærere (5-21 år)

• Pårørende/fagfolk (16-89 år) 

Skemaerne kan udfyldes af alle, der er fortrolige med personens daglige aktiviteter, f.eks. forældre, familiemedlemmer, lærere, dagplejepersonale, vejledere, rådgivere.

Selvom det er muligt at vurdere adaptive færdigheder ved hjælp af kun en enkelt rater, får man en mere komplet vurdering, hvis man samler vurderinger fra flere personer. Flere vurderinger giver mulighed for at se, hvordan den enkelte klarer sig i forskellige situationer. Fordi ABAS-II kun tager 15 til 20 minutter at udfylde, er det nemt at indhente vurderinger fra både pårørende og andre omsorgspersoner.

ABAS-II gøres op inden for 10 adaptive færdighedsområder, der indgår i 3 overordnede domæner.

Konceptuel

· Kommunikation

· Funktionelle skolefærdigheder

· Selvstyring og selvkontrol

Socialt

· Socialt

· Fritid

Praktisk

· At færdes i samfundet

· Praktiske færdigheder i hjemmet/institutionen

· Sundhed og sikkerhed

· Hygiejne og egenomsorg

· Arbejde (for voksne og unge i arbejdsdygtig alder)

Rateren angiver på en 4-punkts-skala, hvor ofte respondenten udfører aktiviteter inden for hvert færdighedsområde. Ud fra besvarelsen beregnes en score for hver af de 10 adaptive færdighedsskalaer og de tre domæneskalaer samt en samlet score for det generelle tilpasningsniveau. Resultaterne angives i standardscores, aldersbaserede percentiler og aldersækvivalenter.

Normer, baseret på vurderinger af mere end 3.300 (amerikanske) respondenter i 31 aldersgrupper, er stratificeret efter køn, race/etnicitet og uddannelsesniveau. Ud over normalt fungerende respondenter inkluderede standardiseringspopulationen 20 kliniske grupper, herunder autisme, ADHD og synshandikap.

Administrationstid

15 til 20 minutter

Copyright år

2011

Ref-ID: 40671 / P-ID: 40670