For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere

ADOS-2

Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd ed.

af Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, Susan Risi, Katherine Gotham, Somer L. Bishop

Papir og blyant

På lager

22.500,00 kr

På lager

860,00 kr

På lager

6.600,00 kr

På lager

300,00 kr

På lager

300,00 kr

På lager

300,00 kr

På lager

300,00 kr

På lager

300,00 kr

Scoringsprogrammer

På lager

2.300,00 kr

Træningsmaterialer

På lager

8.500,00 kr

Formål

Observationsbaseret instrument til diagnosticering af autisme og ASF

Administration

Individuel

Beskrivelse

ADOS-2 er den reviderede udgave af ADOS. Det er en semistruktureret, standardiseret observation af kommunikation, social interaktion, leg og kreativ brug af materialer i tilfælde, hvor der er mistanke om autisme eller en autismespektrumsforstyrrelse.

ADOS-2 har et nyt modul til børn helt ned til 12 måneder. Observationen giver standardiseret information inden for om­råderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser.

ADOS-2 sælges med det amerikanske stimulusmateriale, men med danske registreringsark/moduler og omfattende dansk vejledning. Det er muligt at købe en opgraderingsversion, hvis man tidligere har købt ADOS.

ADOS-2 er opdelt i fem moduler, hvor man vælger det modul, der passer bedst i forhold til personens alder og talesprog.

 • Toddler Modulet henvender sig til småbørn på førsprogligt niveau.
 • Modul 1 henvender sig til børn, der ikke på daglig basis har en kommunikativ brug af tale.
 • Modul 2 henvender sig til børn med et kommunikativt talesprog bestående af simple sætninger.
 • Modul 3 henvender sig til børn med et flydende talesprog med kompleks sætningsopbygning.
 • Modul 4 henvender sig til unge og voksne med et flydende talesprog med kompleks sætningsopbygning.

ADOS-2 bør kun anvendes af fagpersoner, som er godt bekendt med autismespektrumsforstyrrelser, og som har erfaring i klinisk vurdering af personer med en sådan forstyrrelse og andre udviklingsforstyrrelser. Det anbefales at købe træningsprogrammet på dvd sammen med testen.

Det danske materiale er oversat af Lennart Pedersen og Mette Kyung, Center for autisme.

En komplet indeholder: 1 dansk manual, 10 af hvert modul samt stimulusmateriale.

Administrationstid

40-60 minutter

Copyright år

2013

Ref-ID: 0536-00 / P-ID: 40775