For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sundhedsplejersker

ADI-R

Autism Diagnostic Interview - Revised

Struktureret interviewguide til udredning og diagnosticering af autistiske udviklingsforstyrrelser

af Ann Le Couteur, Catherine Lord, Michael Rutter

Papir og blyant

På lager

1.880,00 kr

På lager

780,00 kr

På lager

115,00 kr

På lager

460,00 kr

På lager

70,00 kr

På lager

70,00 kr

På lager

70,00 kr

På lager

70,00 kr

På lager

70,00 kr

Scoringsprogrammer

På lager

2.200,00 kr

Træningsmaterialer

På lager

7.980,00 kr

Formål

Diagnostisk udredning af autisme og udviklingsforstyrrelser

Administration

Individuel

Beskrivelse

ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme og det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV og ICD-10 kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. ADI-R indeholder spørgsmål vedrørende barnets tidlige udvikling, kommunikation, sociale interaktion og stereotype mønstre i adfærd og interesser, adfærdsdomæner, som indgår i beskrivelsen af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

ADI-R indeholder en differentieret vurdering og tilhørende scoringsmulighed for personens aktuelle adfærd såvel som adfærd tidligere i personens liv. I en diagnostisk algoritme kan man ud fra definerede afskæringsværdier pege på en mulig tilstedeværelse af autisme hos personen.

ADI-R består af 93 items og fokuserer på tre adfærdsmæssige domæner: Sprog og kommunikative færdigheder, Social udvikling og leg, Interesser og adfærd. ADI-R kan anvendes til vurdering af såvel børn som voksne, så længe personens mentale alder er over 2;0 år.

Den danske forfattergodkendte udgave af ADI-R omfatter interviewprotokollen, diagnostiske og aktuelle adfærdsalgoritmer samt et supplement til den danske udgave af ADI-R. Selve manualen er den amerikanske originalversion. Det anbefales, at man gennemfører et kursus eller som minimum anskaffer sig det dvd-materiale, der følger med instrumentet.

Det amerikanske scoringsprogram til hhv. ADOS-2/ADI-R/SCQ kræver Windows 7, Vista, XP, 2000/USB port/CD-rom drev og 4MB ledig plads.

En Komplet indeholder 1 manual, dansk suplement, 10 interviewprotokoler samt 10 af hver algoritme.

Administrationstid

1½-3 timer

Copyright år

2006

Ref-ID: 40524 / P-ID: 17941