Autismespektrumforstyrrelse

af Lisa Joseph, Latha V. Soorya, Audrey Thurm

Bog

På lager

232,00 kr

Beskrivelse

Autismespektrumforstyrrelse er en konkret og dækkende guide til effektiv diagnosticering og empirisk understøttet behandling af autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Bogen redegør for forskellene mellem forstyrrelserne og ændringer i kriterier og titler (såsom Aspergers syndrom, infantil og atypisk autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, Retts syndrom) over tid.

Autismespektrumforstyrrelse fremlægger en klar ramme for udredning af ASF og komorbide tilstande med praktiske anvisninger og eksempler. Den efterfølgende hovedpart af bogen udgøres af en beskrivelse af de aktuelle interventionsformer og deres empiriske belæg, herunder psykosociale, farmakologiske, pædagogiske, færdighedsorienterede samt supplerende og alternative behandlingsformer.

Kliniske cases og noter i marginen markerer de centrale pointer og gør det nemt at bruge bogen som opslagsværk, indeholdende den seneste forskning af relevans for fagpersoner, der beskæftiger sig med ASF.

Autismespektrumforstyrrelse gennemgår kriterierne i DSM-5 og ICD-10, aktuelle teorier og modeller samt prævalensrater for ASF og relaterede neurologiske udviklingsforstyrrelser.

Bogen er på 132 sider.


ISBN: 978-87-7135-033-3

Copyright år

2016

Ref-ID: 47881 / P-ID: 47880