Autismespektrumforstyrrelse

af Lisa Joseph, Latha V. Soorya, Audrey Thurm

Bog

På lager

232,00 kr

Beskrivelse

Bogen giver en god oversigt over aktuel viden om autismespektrumforstyrrelse (ASF). Gennem empiri, dokumentation og evidens undersøges det spektrum af vanskeligheder, der samles under betegnelsen ASF.

Forskellige diagnosticeringsmuligheder gennemgås og relateres til både DSM og ICD diagnosekriterier. Forfatterne beskriver mangfoldige behandlingsmuligheder og forholder sig til, hvor veldokumenteret effekten er både i forhold til børn, unge og voksne.

Der givers en god fornemmelse af, hvor heterogent autismefeltet er, og hvor vigtigt det er at forholde sig tværfagligt omkring forståelse og behandlingsplanlægning.

Bogen er på 132 sider og henvender sig fortrinsvis til fagfolk.


ISBN: 978-87-7135-033-3

Copyright år

2016

Ref-ID: 47881