For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.

BRIEF-F

Behaviour Rating Inventory of Executive Function - Førskolebørn

Spørgeskema for forældre og andre omsorgspersoner til vurdering af eksekutive funktioner hos førskolebørn

af Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy, Peter K. Isquith

Papir og blyant

På lager

570,00 kr

På lager

430,00 kr

På lager

690,00 kr

På lager

200,00 kr

Scoringsprogrammer

På lager

5.190,00 kr

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Administration

Individuel

Beskrivelse

BRIEF-F er et spørgeskema til vurdering af de eksekutive funktioner hos børn i alderen 2-5;11 år. Det kan besvares af forældre, pædagoger eller andre af barnets omsorgspersoner.

BRIEF-F er velegnet til vurdering af børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.

Spørgeskemaet indeholder 63 udsagn inden for fem teoretisk og empirisk funderede kliniske skalaer, som måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol, Arbejdshukommelse samt Planlægning/Organisering. De kliniske skalaer kan kombineres til tre bredere indekser: Respons- og Emotionskontrol (Impulshæmning og Emotionel Kontrol), Kognitiv og Emotionel Styring (Fleksibilitet og Emotionel Kontrol) samt Udvikling af Metakognition (Arbejdshukommelse og Planlægning/Organisation). De fem skalaer kombineres til et overordnet indeks: Generel Eksekutiv Funktion. Der er desuden to validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens og Skala for Negativitet.

Normerne er amerikanske fra 2003 og baseret på besvarelser fra 460 forældre og 302 lærere for de samme børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret.  

Materialet omfatter spørgeskema, opgørelsesark, profilark og dansk vejledning med en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper.

Til BRIEF-F fås et scoringsprogram, der er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller omfattende forslag til intervention.

Krav til computeren: Windows 7, Vista, XP/NTFS filesystem/Internetforbindelse/CD-ROM drev.

Informationerne der behandles i programmet er i udgangspunktet underlagt persondataloven. Det påligger dig som bruger at sikre dig, at informationerne behandles i henhold til loven.

Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.

En komplet indeholder: 1 vejledning samt 10 forældre/pædagogskemaer.

Administrationstid

10-15 minutter

Copyright år

2006

Ref-ID: 40530