For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger

SACERS

Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger

School-Age Care Environment Rating Scale®, Updated Edition

af Thelma Harms, Ellen Vineberg Jacobs

Bog

På lager

360,00 kr

Formål

Børnemiljøvurderingsskala til skolefritidsordninger

Beskrivelse

SACERS - Børnemiljøvurderingsskala for skolefritidsordninger er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i SFO’er, på fritidshjem og i andre fritidsordninger. SACERS gennemgår 41 punkter, der er organiseret i 6 subskalaer:

 • Plads og indretning
 • Sundhed og sikkerhed
 • Aktiviteter
 • Interaktioner
 • Organisationsstruktur
 • Personaleudvikling

Der er desuden et sæt af 6 supplerende punkter til skolefritidsordninger, som omfatter børn med særlige behov.

Skolefritidsordninger spiller en vigtig rolle for børnenes sociale udvikling og omgang med hinanden. Der skal være et miljø, hvor alle kan trives og udvikle sig. SACERS – Børnemiljøvurderingsskala for skolefritidsordninger er udviklet af forskere fra USA og Canada, og skalaen indgår i en række udgivelser, der alle vurderer børnemiljø. Bogen indgår i en serie af fire udgivelser (skalaer), der deler samme format og pointsystem. Hver udgivelse (skala) vurderer en aldersgruppe og/eller en type udviklingsmiljø for børn.

Oversættelse og faglig bearbejdning

Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer, underviser og konsulent i Sprogin.
Trine Kjær Krogh, lektor, cand.mag., lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.

Mere information:

ISBN: 978-87-7135-102-6
ERS® and Environment Rating Scale® are registered trademarks of Teachers College, Columbia University.

Øvrige udgivelser i serien:

Læs mere på www.hogrefe.dk.dk/ers

Copyright år

2017

Ref-ID: 53925