For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.

BRIEF-2

Behavior Rating Inventory of Executive Function®, Second Edition

Spørgeskemaer for forældre og lærere til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge

af Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy, Lauren Kenworthy

Papir og blyant

På lager

1.100,00 kr

På lager

780,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

HTS 5

På lager

60,00 kr

På lager

30,00 kr
Køb dette produkt til 20,00 kr og spar op til 34%. Se mængderabat
  • Køb 10 for 25,00 kr spar 17%
  • Køb 50 for 20,00 kr spar 34%

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Administration

Individuel

Beskrivelse

BRIEF-2 anvendes til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år og er velegnet til differentiering af børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) fra andre grupper. BRIEF-2 anvendes også til vurdering af eksekutive problemer hos blandt andet børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.

BRIEF-2 er videreudviklet på baggrund af første udgave (BRIEF) og består af et Forælderskema, et Lærerskema samt et Selvrapporteringsskema, som erstatter tilsvarende skemaer fra første version: BRIEF forældreskema, BRIEF lærerskema og BRIEF-SR (selvrapporteringsskema). Øvrige BRIEF skemaer (BRIEF-V til voksne og BRIEF-F til førskolebørn) erstattes ikke af nye BRIEF-2 versioner.

BRIEF-2 Forælder- og Lærerskemaerne anvendes til børn og unge i alderen 5-18 år og omfatter hver 63 udsagn om barnets adfærd i hverdagen. Udsagnene indgår i ni kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner; Impulshæmning, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Opgavemonitorering og Organisering af materialer.

BRIEF-2 Selvrapporteringsskemaet anvendes til børn og unge i alderen 11-18 år og omfatter 55 udsagn om barnets adfærd i hverdagen. Udsagnene indgår i syv kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner; Impulshæmning, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Opgavefuldendelse, Arbejdshukommelse og Planlægning/Organisering.

Derudover indeholder skemaerne tre validitetsskalaer til bedømmelse af besvarelsernes kvalitet; Inkonsistens skalaen, Negativitet skalaen og Sjældenhed skalaen.

De kliniske skalaer i hvert skema kombineres til tre indekser: Adfærdsregulering Indeks, Emotionel Regulering Indeks og Kognitiv Regulering Indeks, som tilsammen danner basis for det overordnede indeks Generel Eksekutiv Funktion.

BRIEF-2 udkommer med danske normer, hvor der i 2017 og 2018 er indsamlet besvarelser i Forælderskemaet, Lærerskemaet og Selvrapporteringsskemaet om i alt 400 børn og unge på skoler og ungdomsuddannelser.

BRIEF-2 kan administreres og scores fuldstændigt digitalt i Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5), eller man kan vælge at administrere BRIEF-2 på papir og score besvarelsen i HTS 5.

BRIEF-2 vejledning og spørgeskemaer er oversat af Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.

En komplet BRIEF-2 indeholder: 1 vejledning, 5 Forælderskemaer, 5 Lærerskemaer, 5 Selvrapporteringsskemaer samt 10 test i HTS 5 med licens.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

2018

Ref-ID: 0559-00