For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.

BRIEF-V

Behaviour Rating Inventory of Executive Function – Voksne

Spørgeskemaer til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne via selvrapportering og et skema til pårørende/venner

af Robert M. Roth, Peter K. Isquith, Gerard A. Gioia

Papir og blyant

På lager

1.160,00 kr

På lager

800,00 kr

På lager

200,00 kr

På lager

200,00 kr

HTS 5

Bemærk at køb af test til HTS 5 enten kan ske med en årlig HTS 5-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

På lager

60,00 kr

På lager

30,00 kr
Køb dette produkt til 20,00 kr og spar op til 34%. Se mængderabat
  • Køb 10 for 25,00 kr/stk. spar 17%
  • Køb 50 for 20,00 kr/stk. spar 34%

Scoringsprogrammer

På lager

5.960,00 kr

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Administration

Individuel

Beskrivelse

BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt.

BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sclerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD.

Udsagnene kan grupperes i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori, De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol og Selv-Monitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering samt Organisation af Materialer. Generel Eksekutiv Funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, Skala for Negativitet samt Skala for Usædvanlige Besvarelser.

De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 1.215 selvrapporter og 1.215 skemaer fra de samme personers venner/pårørende. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret.

Det komplette materiale omfatter de to spørgeskemaer, opgørelsesark, profilark samt en amerikansk vejledning der bl.a. giver en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper.

Spørgeskemaerne fås både som papir eller digitalt i HTS 5.

Herudover findes der et scoringsprogram, BRIEF-A SP, der også kan udskrive en rapport med tolkning samt interventionsforslag. Programmet er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev.

Krav til PC: Windows 7, 8 el. 10/NTFS filesystem/Internetforbindelse/CD-ROM drev.

Informationerne, der behandles i programmet, er i udgangspunktet underlagt persondataloven. Det påligger dig som bruger at sikre dig, at informationerne behandles i henhold til loven.

Spørgeskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel og bearbejdet af Jente Andresen.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 spørgeskema til pårørende og 10 til selvrapportering.

Årlig licens eller løssalg
Testadministration i HTS 5-platformen kan enten ske med eller uden en årlig licens. Vælger du en årlig licens, har du mulighed for at købe en lang række test til nedsat pris og med mængderabat. Ønsker du ikke en årlig licens, betaler du blot en højere løssalgspris.
Læs mere om

Administrationstid

10-15 minutter

Copyright år

2008

Ref-ID: 40592 / P-ID: 40591