Diversity Icebreaker arbejdsbog
For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Plus Certificerede

Diversity Icebreaker

HR-værktøj til teamudvikling

af Bjørn Z. Ekelund

Papir og blyant

På lager

1.798,00 kr

På lager

298,00 kr

På lager

298,00 kr

På lager

160,00 kr

På lager

128,00 kr

På lager

160,00 kr

På lager

20,00 kr

På lager

20,00 kr

På lager

298,00 kr

På lager

45,00 kr

Formål

Teamudvikling

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

Diversity Icebreaker er et HR-værktøj, der på en enkel, humoristisk og positiv måde sætter fokus på forskellighed i et team for at skabe refleksion og udvikling i teamet.

Diversity Icebreaker er baseret på et spørgeskema, der måler præferencer for kommunikation, interaktion og forskellige måder at løse problemer på. Deltagerne udfylder spørgeskemaet og beregner selv deres resultater (tager kun omkring 10 minutter). Værktøjets funktion er at lære medlemmer i et team at håndtere forskelligheder på en positiv og konstruktiv facon.

På baggrund af deltagernes resultater, deles de ind i 3 kategorier:

 • Rød: Social, harmonisk, fællesskabssøgende, hensynsfuld, tålmodig
 • Grøn: Visionær, ideskabende, entusiastisk, ambitiøs, kreativ
 • Blå: Logisk, struktureret, praktisk, planlæggende, målrettet

Diversity Icebreaker giver blandt andet indsigt i

 • Personlighed – forskelle, styrker og svagheder
 • Teamroller
 • Kommunikation, udfordringer og muligheder

Udbytte

 • Accept og forståelse af forskellighed
 • Øget åbenhed, tillid og gensidig respekt
 • Fokus på adfærd og kommunikation
 • Øget effektivitet gennem optimal tilpasning af ansvar og opgaver

Processen er nem at gennemføre og tager kun 1-2 timer. Konceptet er enkelt at bruge for konsulenter, let at forstå for deltagerne og videnskabeligt dokumenteret (certificeret af det norske Veritas). Konceptet kan bruges til grupper på 9-150 personer, er let at tilpasse forskellige sammenhænge og giver mulighed for at føre processer i mange forskellige retninger.

Her kan du finde en video, der beskriver Diversity Icebreaker på 1 minut.

Det anbefales at gennemføre "Kursus i Diversity Icebreaker" for at få indsigt i og størst mulig udbytte af værktøjet samt at opnå kendskab til best practice og mulige faldgruber i anvendelsen. Man behøver ikke at være certificeret for at benytte Diversity Icebreaker, men man skal have dokumenteret erfaring med gennemførelse af seminarer og processer. Kurset regnes for en sådan erfaring. Kontakt forlaget for yderligere information eller se mere under kurser.

Diversity Icebreaker findes på 19 forskellige sprog, og du kan finde mere information på Diversity Icebreakers officielle hjemmeside. Human Factors i Norge er indehaver af rettighederne til konceptet, produkter og relevante varemærker. I Danmark er Hogrefe Psykologisk Forlag eneforhandler af værktøjet.

Et startsæt indeholder bogen 'Diversity Icebreaker II – Further Perspectives', 10 spørgeskemaer og 10 profilfoldere. Startsættet skal benyttes på "Kursus i Diversity Icebreaker".

Administrationstid

ca. 10 minutter + efterfølgende gruppesession

Copyright år

2010

Ref-ID: 40653 / P-ID: 40652