For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger

Dansk Objektsortering

Vurdering af abstraktionsevne og begrebsdannelse hos psykiatriske eller neurologiske patienter

af Ruth Andersen, Kasper Jørgensen, Nicole Rosenberg

Papir og blyant

På lager

80,00 kr

På lager

50,00 kr

På lager

2.240,00 kr

Formål

Vurdering af abstraktionsevne og begrebsdannelse

Administration

Individuel

Beskrivelse

Dansk Objektsortering benyttes til at belyse abstraktionsevnen og begrebsdannelsen, som det kommer til udtryk i forbindelse med sortering af en række genstande og verbaliseringen i forbindelse hermed. Testen anvendes over for voksne med mistanke om psykiatriske og/eller neurologiske sygdomme.

Testmaterialet består af en dansk vejledning, 34 almindeligt kendte genstande samt et registreringsark, der benyttes både i testens aktive og passive del.

Testen består af to dele: en aktiv del, hvor patienten skal sortere en række genstande i skellige grupper og en passiv del, hvor patienten skal finde overbegreber/kategorier til en række fastlagte sorteringer foretaget af testadministratoren.

Det anvendte scoringssystem stammer fra Rapaport, Gill og Schafes klassiske værk "Diagnostic Psychological Testing" (1984), og rummer tre scoringskategorier: omfang, begrebsdannelse og relevans.

Dansk Objektsortering er bearbejdet og tilpasset danske forhold af Ruth Andersen, Kasper Jørgensen og Nicole K. Rosenberg.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

1991

Ref-ID: 40536 / P-ID: 40535