For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger

ECERS-3

ECERS-3

Børnemiljøvurderingsskala

af Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer

Bog

På lager

360,00 kr

Formål

Børnemiljøvurderingsskala

Beskrivelse

ECERS-3 er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljø. Det fokuserer på de vigtigste behovsområder for børn i dagtilbud i alderen 3-5 år.

ECERS-3 måler på det fysiske miljø og på interaktionerne mellem børn og pædagoger. Materialet indeholder desuden ekstra punkter, der vurderer, hvilke læse- og matematikaktiviteter der passer til udviklingsniveauet.

Skalaerne evaluerer:

 • Plads og indretning
 • Rutiner for personlig pleje
 • Sprog og literacy
 • Læringsaktiviteter
 • Interaktion
 • Organisationsstruktur i hverdagen

Materialet kan også bruges til evaluering af læringsprogrammer, selvevaluering af pædagoger og til undervisning af pædagoger og medhjælpere. Det kan endvidere indgå i forbindelse med inkluderende aktiviteter og aktiviteter for børn, der har forskellige kulturelle baggrunde.

Om forfatterne

Thelma Harms er direktør og forskningsprofessor ved University of North Carolina i USA. Hun er internationalt anerkendt for sit arbejde.

Debby Cryer er forsker ved University of North Carolina i USA. Hun har skrevet om kvalitet i dagtilbud på børneområdet i mere end 20 år og har stor erfaring med at vurdere dagtilbud.

Richard M. Clifford er seniorforsker ved University of North Carolina i USA.

Oversættelse og faglig bearbejdning

Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer, underviser og konsulent ved Sprogin.

Trine Kjær Krogh, lektor, cand.mag., lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent ved Sprogin.

Sprogin er den eneste virksomhed i Danmark som har ansat certificerede undervisere i ITERS-R og ECERS-3. Der afholdes løbende certificerende kurser i Sprogin. Kontakt Trine@sprogin.dk for nærmere information.

Mere information:

ISBN: 978-87-7135-021-0

ERS® and Environment Rating Scale® are registered trademarks of Teachers College, Columbia University.

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2016

Ref-ID: 0210