For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Socialrådgivere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Pædagoger

ECERS-3

Børnemiljøvurderingsskala til børnehave

The Early Childhood Environment Rating Scale®, Third Edition

af Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer

Bog

På lager

360,00 kr

Formål

Børnemiljøvurderingsskala til børnhave

Beskrivelse

ECERS-3 er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljø. Det fokuserer på de vigtigste behovsområder for børn i dagtilbud i alderen 3-5 år.

ECERS-3 måler på det fysiske miljø og på interaktionerne mellem børn og pædagoger. Materialet indeholder desuden ekstra punkter, der vurderer, hvilke læse- og matematikaktiviteter der passer til udviklingsniveauet.

Skalaerne evaluerer:

  • Plads og indretning
  • Rutiner for personlig pleje
  • Sprog og literacy
  • Læringsaktiviteter
  • Interaktion
  • Organisationsstruktur i hverdagen

Materialet kan også bruges til evaluering af læringsprogrammer, selvevaluering af pædagoger og til undervisning af pædagoger og medhjælpere. Det kan endvidere indgå i forbindelse med inkluderende aktiviteter og aktiviteter for børn, der har forskellige kulturelle baggrunde.


Øvrige udgivelser i serien

  • ITERS-R
  • SACERS
  • FCCERS-R

  • Læs mere på www.hogrefe.dk/ers


    Om forfatterne

    Thelma Harms er direktør og forskningsprofessor ved University of North Carolina i USA. Hun er internationalt anerkendt for sit arbejde.

    Debby Cryer er forsker ved University of North Carolina i USA. Hun har skrevet om kvalitet i dagtilbud på børneområdet i mere end 20 år og har stor erfaring med at vurdere dagtilbud.

    Richard M. Clifford er seniorforsker ved University of North Carolina i USA.

    Oversættelse og faglig bearbejdning

    Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer, underviser og konsulent ved Sprogin.

    Trine Kjær Krogh, lektor, cand.mag., lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent ved Sprogin.

    Sprogin er den eneste virksomhed i Danmark som har ansat certificerede undervisere i ITERS-R og ECERS-3. Der afholdes løbende certificerende kurser i Sprogin. Kontakt Trine@sprogin.dk for nærmere information.

    Mere information:

    ISBN: 978-87-7135-021-0

    ERS® and Environment Rating Scale® are registered trademarks of Teachers College, Columbia University.

    Administrationstid

    Varierende

    Copyright år

    2016

    Ref-ID: 0210