I dialog med familien

af Finn Westh

Bog

På lager

398,00 kr

Beskrivelse

Som forælder vil man gøre det klogeste og bedste, man kan forestille sig, for sit barn, så det kan trives og klare sig godt.

Når forældres forestillinger om, hvordan børn er, hvordan de lærer og udvikler sig ikke stemmer overens med deres barn, kan det resultere i ’onde cirkler’ i samspillet mellem forældre og barn. Forældrene står her i et dilemma.

I dialog med familien viser, hvordan man som familieterapeut kan støtte de forældre, som har behov for hjælp til at finde en anden måde at være familiens voksne på. Ved at tydeliggøre familiens samspil kan terapeuten sammen med forældrene indkredse, hvordan det er muligt for dem at finde løsninger på deres families dilemmaer.

Bogen præsenterer derudover afdæknings- og dialogværktøjet PPT samt det forebyggende familiebehandlingsprogram Family Dynamics®, som begge er materialer udviklet på baggrund af forfatterens mangeårige erfaring med familieudredning og -behandling. Bogen gennemgår, i hvilke sammenhænge materialerne er velegnede, og hvordan de anvendes. I besvarelsen af disse spørgsmål kommer bogen vidt omkring i psykologiens og pædagogikkens historie og fortæller om de nye måder at forstå udviklingen i forældre-barn-samspillet på, som de seneste 50 års forskning har åbnet for.

I dialog med familien henvender sig til familieterapeuter, forskere og enhver der skal arbejde med samspillet i familier.

Første udgivelse

2006

Copyright år

2006

Ref-ID: 4456