Læsestrategen for unge og voksne: Udbygget ordlæsning 1

af Lene Møller

Træningsmaterialer

På lager

34,00 kr

Formål

Træning af ordlæsefærdigheder

Administration

Individuel/Klasse

Beskrivelse

Læsestrategen for unge og voksne: Udbygget ordlæsning 1 træner ordlæsefærdigheder til læsning og stavning af lydnære og ikke-lydrette ord. Indholdet er i overensstemmelse med Forenklede Fælles Mål i folkeskolen, og layoutet er tilpasset unge og voksne.

Læsestrategen for unge og voksne: Udbygget ordlæsning 1 har fokus på

  • lydstrategier med alternative bogstavlyde
  • stavelsesdeling af ord med tre stavelser
  • konsonantklynger med to konsonanter før, efter og midt i ordet
  • analogisk strategi med seks ikke-lydrette rimdele
  • morfologisk strategi med navneordenes endelser
  • genkendelse af hyppige funktionsord

Der er kort instruktion i bogen til hvert enkelt afsnit. Aktiviteterne er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så man gradvis kan arbejde mere selvstændigt. Flere og forskellige opgavetyper sætter fokus på samme strategi, så ordlæsefærdighederne indarbejdes grundigt og stabiliseres. Det anbefales at træne regelmæssigt – gerne en-to sider hver dag – for at opnå målet: At beherske læsning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til syv bogstaver.

Mere information:

Uddrag af anmeldelse i Læsepædagogen nr. 3 2017 af Hanne Schriver:

"Styrken ved dette materiale er den korte instruktion, de tilbagevendende opgavetyper, de forskellige opgavetyper til at lære samme strategi. Systematikken er i top, uden at materialet virker 'tungt'."

"Jeg vil afslutningsvis gøre opmærksom på, at det også er velegnet som træningsmateriale med henblik på prøver i læsning og retskrivning. Det være sig FP9 og FP10 eller andre lignende niveauer."

Se et uddrag af Læsestrategen for unge og voksne: Udbygget ordlæsning 1

ISBN: 978-87-7135-013-5

Copyright år

2016

Ref-ID: 0135