Læsestrategen for unge og voksne: Udbygget ordlæsning 2

af Lene Møller

Træningsmaterialer

På lager

32,00 kr

Formål

Træning af ordlæsefærdigheder

Beskrivelse

Læsestrategen for unge og voksne: Udbygget ordlæsning 2 træner ordlæsefærdigheder til læsning og stavning af lydnære og ikke-lydrette ord. Indholdet er i overensstemmelse med Forenklede Fælles Mål i folkeskolen, og layoutet er tilpasset unge og voksne.

Læsestrategen for unge og voksne: Udbygget ordlæsning 2 har fokus på

  • lydstrategier med alternative bogstavlyde
  • stavelsesdeling af ord med tre og fire stavelser
  • sammensatte ord og ordgrænser
  • to konsonanter før, efter og midt i ordet
  • analogisk strategi med seks ikke-lydrette rimdele
  • morfologisk strategi med udsagnsordenes endelser i navneform, nutid og datid
  • genkendelse af hyppige funktionsord
  • morfologisk strategi med fire forstavelser og fire endelser

Der er kort instruktion i bogen til hvert enkelt afsnit. Aktiviteterne er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så man gradvis kan arbejde mere selvstændigt. Flere og forskellige opgavetyper sætter fokus på samme strategi, så ordlæsefærdighederne indarbejdes grundigt og stabiliseres. Det anbefales at træne regelmæssigt – gerne en-to sider hver dag – for at opnå målet: At beherske læsning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til ni bogstaver og fire stavelser.


ISBN: 978-87-7135-041-8

Ref-ID: 0418