Læsestrategens bogstavbog

af Lene Møller

Træningsmaterialer

På lager

44,00 kr

Formål

Træning af bogstavfærdigheder

Administration

Individuel/Klasse

Beskrivelse

Læsestrategens bogstavbog træner færdigheder i bogstavers form og lyd med fokus på genkendelse og gengivelse af bogstavernes form og deres vigtigste lydforbindelser. Alle de store og små bogstavformer læres med trykbogstavskriften, som fokuserer på hvert enkelt bogstavs særegne formtræk. De lettest forvekslelige bogstaver som fx b og d trænes i særlig grad.

Bogstavets vigtigste lydværdi - standardlyden - genfindes normalt i bogstavets navn, og den kommer på plads og indarbejdes grundigt. Visse alternative bogstavudtaler er dog vigtige at kende, hvis begynderen skal have succes med at læse. Derfor præsenteres også

  • a med åben a-lyd som i lam
  • e med æ-lyd som i hest
  • e med ´endelses´-e som i huse
  • d, r, g og v med blød lyd som i sød, mor, og, ræv
  • o med åben å-lyd som i kok
  • å med åben å-lyd som i får

Den første brug af bogstavlydene øves i lette skrive- og læseopgaver med korte, lydrette og lydnære ord.

Der er læringsmål og kort instruktion i bogen til hver opgave, som underviseren kan indlede sammen med eleverne. Arbejdet er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så eleverne gradvis kan arbejde mere selvstændigt, men med adgang til hjælp, især til ordvalget. Flere og forskellige opgavetyper sætter fokus på samme bogstavform eller- lyd, så bogstavfærdighederne indarbejdes grundigt og stabiliseres.

Hvem kan bruge Læsestrategens bogstavbog?
Træningshæftet kan bruges af alle elever, der skal opnå beherskelse og automatisering af deres bogstavfærdigheder, så de mestrer forbindelserne mellem bogstavers navn, form og lyd. Elevernes forudsætninger for at arbejde med træningshæftet kan afklares ved at tage prøven Bogstavprøve 1 og 2 i serien Skriftsproglig udvikling. Hæftet kan især bruges af elever, der placerer sig i kategorierne Før-fasen, Erkendelse og Stabilisering.
Bogen kan også bruges som fælles grundbog i børnehaveklassen.

ISBN: 978-87-7135-017-3

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2014

Ref-ID: 0173 / P-ID: 40778