For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Plus Certificerede

LJI-2

Leadership Judgement Indicator (2nd edition)

Standard, Sales og Global

af Michael Lock, Robert Wheeler, Nick Burnard

Papir og blyant

På lager

650,00 kr

På lager

470,00 kr

På lager

430,00 kr

HTS 5

Bemærk at køb af test til HTS 5 enten kan ske med en årlig HTS 5-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

På lager

500,00 kr

Formål

Ledelsesudvikling og -udvælgelse

Beskrivelse

Leadership Judgement Indicator 2 (LJI-2) vurderer hensigtsmæssigheden af en respondents ledelsesstil i forskellige sammenhænge.

Testen præsenterer en række beslutningsscenarier på forskellige niveauer i organisationer, hvor man vurderer hensigtsmæssigheden af forskellige ledelsesstile i en given ramme. Scenarierne er baseret på Formula 4 Leadership beslutningsmodellen, og til hvert beslutningsscenarie findes en bedst egnet ledelsesstil. Afhængigt af fokus for vurderingen er det muligt at vælge mellem standard-scenarier (LJI-2 Standard), scenarier i salgsorganisationer (Sales – S-LJI) og scenarier fra international virksomheder (Global – G-LJI).

Resultater kan dels præsenteres i en ”Personal Insight Report” og i en ”Technical report”. Rapporterne kan anvendes til såvel rekruttering og i udviklingsøjemed, og imødekommer både testtager og testbruger, idet testbrugeren får hurtigt overblik med en detaljeret scoreoversigt, mens testtageren informeres af den narrative Personal Insight rapport, som både beskriver respondentens fortrolighed med forskellige ledelsesstile (Preference Score) og relevansen af de ledelsesstile (Judgement Score), som respondenten angiver, er hensigtsmæssige i de opstillede scenarier.

Testen afvikles gennem Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5). Bemærk at både test, rapporter og de tilhørende vejledninger er på engelsk.

Alle LJI-2 versioner omfatter 16 scenarier, som respondenten tager stilling til. LJI-2 er ikke omfattet af en tidsgrænse, men typisk anvender respondenter omkring 40 minutter til administrering af testen (inkl. instruktioner, men ekskl. feedback).


LJI-2 Standard
Fordelen ved den anvendte metode i LJI-2 er, at respondenterne bliver bedt om at demonstrere deres faktiske ledelsesstil gennem spørgeskemaet. Svarene scores for korrekthed med hensyn til at opnå ønskelige forretningsresultater i specifikke situationer.

LJI-2 står i skarp kontrast til traditionelle vurderinger af adfærdsmæssig stil, hvor respondenterne bliver bedt om at beskrive deres typiske måder at opføre sig på (med henblik på en vurdering af, hvordan den enkelte sandsynligvis vil opføre sig det meste af tiden). Sådanne selvrapporteringsmetoder er gode, når målet er at få indsigt i et individs selvopfattelse, og respondenter har faktisk en tendens til at opføre sig på måder der er i overensstemmelse med deres selvopfattelse.

Den scenarie-baserede tilgang, der anvendes i LJI-2, går dog ud over selvrapportering af respondentens typiske eller foretrukne stil. LJI-2 vurderer i stedet, hvor godt respondenten forstår vigtigheden af, nogle gange at opføre sig mod respondentens foretrukne stil og vigtigheden af at anvende den ledelsesstil, som fungerer bedst i en given sammenhæng.

Referencegruppen for LJI-2 Standard omfatter 1,340 ledere på forskellige niveauer i organisationer.

G-LJI Manual Supplement, Engelsk (Global)
Scenarierne i den globale version af LJI (G-LJI) er målrettet ledere på højt niveau i internationale virksomheder, hvor engelsk er forretningssprog.

G-LJI vurderer hvor præcist en leder kan skelne de mest hensigtsmæssige måder at engagere sig med sine teams, samt de ledelsesstrategier, lederen sandsynligvis vil benytte, sammenlignet med en referencegruppe af 384 ledere fra 38 lande på tværs af seks kontinenter.

G-LJI er administreret på engelsk i referencegruppen, hvor lidt over halvdelen af respondenterne dog ikke har engelsk som førstesprog. Brancherne, der er repræsenteret i referencegruppen, omfatter bl.a.: computerproduktion, energiforsyning og ingeniørarbejde.

S-LJI Manual Supplement, Engelsk (Sales)
S-LJI er designet til at vurdere nuværende og potentielle salgsledere, der er – eller vil være – ansvarlige for motivation, effektivitet og succes i salgsteams. Testen giver mulighed for at vurdere en salgslederens dømmekraft og foretrukne stil, når salgslederen befinder sig i en række beslutningskontekster.

S-LJI tager udgangspunkt i, hvor præcist en leder kan skelne de mest hensigtsmæssige måder at engagere sig med kolleger, samt de ledelsesstrategier, lederen sandsynligvis vil benytte, sammenlignet med en referencegruppe af salgsledere.

Administrationstid

ca. 35-40 min.

Copyright år

2017

Ref-ID: 53762