For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere

MAT

Pædagogisk analyse af matematik

Revideret udg. 2017/2019

af Inger-Lise Heinze, Rasmus Ulsøe Kær, Poul Erik Jensen

Papir og blyant

På lager

370,00 kr

På lager

398,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

90,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

På lager

32,00 kr

Scoringsprogrammer

På lager

160,00 kr

Digital

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

Formål

Diagnostisk afdækning af matematikfærdigheder

Beskrivelse

MAT 1-9 er prøver, som giver dig mulighed for at undersøge, om dine elever har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne Tal og algebra, Geometri og måling og Statistik og sandsynlighed.

MAT 1-9

MAT-prøverne er udfærdiget i forhold til indholdsområderne i Forenklede Fælles Mål. De er lærebogsuafhængige og rigt illustrerede.

I prøverne er der en progression i opgaverne, der leder hen mod kravene i trinmålene efter 3. og 6. klasse og slutmålene efter 9. klasse.

Til hvert klassetrin er der én MAT-prøve, som består af et elevhæfte på 16 sider.

Vejledningen indeholder facit samt normer for, hvor meget man kan forvente, at eleverne kan inden for hvert delområde. Derudover er der normer for, hvor klassens standpunkt er i forhold til andre klasser på landsplan. Normerne er indsamlet i 2016.

Der findes også rettehæfter til MAT-prøverne.

MAT Digital

MAT 1-9 findes også i en digital version. Med MAT Digital behøver du ikke bruge tid på at rette prøverne. MAT Digital administreres i skoleportalen, og eleven har i den digitale version mulighed for at få læst opgaverne op.

MAT-elevplaner

Uanset om du vælger MAT-prøverne i papir eller digital udgave, har du mulighed for at tilkøbe MAT-elevplaner, som ligger på skoleportalen. MAT-elevplaner giver dig omfattende elev- og klasserapporter med oversigt over niveau og progression.

I MAT-elevplaner genereres også automatisk individuelle elevplaner og analyser af elevens og klassens samlede standpunkter inden for de testede områder. Derudover kan systemet generere individuelle træningsmapper med opgaver til hver enkelt elev, både med og uden facit.

Med MAT-elevplaner får du et godt værktøj til tale om resultater med elever og forældre, blandt andet i forbindelse med skole-hjem-samtaler, og du kan bruge det som et værktøj i forhold til at planlægge elevernes individuelle læringsforløb. Derudover fungerer MAT-elevplaner som en database over såvel de enkelte elever som klassens udvikling over tid.

Et orienteringssæt indeholder:

1 stk. MAT Vejledning
1 stk. af hvert elevhæfte (MAT 1-9)

Copyright år

2019

Ref-ID: 0560-314 / P-ID: 48591