For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere

MGR/FGR

Matematik grundlæggende og Færdigheder grundlæggende, reviderede udgaver

Papir og blyant

På lager

420,00 kr

Digital

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

65,00 kr

På lager

65,00 kr

På lager

65,00 kr

På lager

120,00 kr

På lager

120,00 kr

På lager

120,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

På lager

85,00 kr

Formål

Afprøvning af grundlæggende færdigheder i matematik

Administration

Klassevis

Beskrivelse

MGR/FGR er prøver i grundlæggende matematik og matematikfaglige færdigheder til 0.-9. klasse.

MGR/FGR-prøverne giver dig mulighed for at afprøve dine elever i matematik på alle klassetrin. Prøverne resulterer i en klasserapport og en elevrapport med udfyldte tjeklister til at følge elevernes progression i forhold til Forenklede Fælles Mål 2014.

Du har herudover også mulighed for at vælge en eller flere af i alt tre trinprøver, som dækker det samlede indhold på henholdsvis begynder-, mellem- og sluttrinnet i matematik. Trinprøverne resulterer ligeledes i en klasserapport.

Ønsker du at afprøve elevernes færdigheder i specifikke matematikområder, har du mulighed for at vælge at afprøve med tre forskellige prøver der hver især fokuserer på et matematisk kompetenceområde. Kompetenceprøverne resulterer ligesom MGR/FGR og trinprøverne også i en klasserapport.

Udover klasse- og elevrapporter er det også muligt at generere en skole- og kommunerapport.

Kort om de forskellige prøver

MGR 0.-9.

Årgangsprøverne i grundlæggende matematik er inddelt efter trin og faser i matematikundervisningen, én prøve til hver fase på hvert trin og derudover én prøve til 0. klasse. Prøverne foreligger i parallelversioner, A og B, med tilnærmelsesvist samme indhold, så det er muligt at administrere en parallel prøve på samme niveau. Prøverne tager 2 lektioner at afvikle.

FGR 7.-9.

Årgangsprøverne i matematikfaglige færdigheder er inddelt efter faserne på matematikundervisningens sluttrin. Prøverne foreligger i parallelversioner, A og B, med tilnærmelsesvist samme indhold, så det er muligt at administrere en parallel prøve på samme niveau. Til at afvikle prøverne afsættes 60 minutter, dvs. det samme som ved afgangsprøven uden hjælpemidler.

MGR Trinprøver

Trinprøverne 1, 2 og 3 er inddelt efter matematikundervisnings begynder-, mellem- og sluttrin, dvs. de dækker hver indholdet på et helt trin. Prøverne tager 3-4 lektioner at afvikle.

MGR Kompetence

Kompetenceprøverne TA, GM og SS er inddelt efter de tre kompetenceområder; 1) tal og algebra, 2) geometri og måling og 3) statistik og sandsynlighed, dvs. de dækker hver én matematisk disciplin. Hver kompetenceprøve kan sammensættes med de ønskede trin og tager 2-3 lektioner at afvikle. Prøverne resulterer i en klasserapport.

Kriteriebaseret

Alle prøverne i MGR/FGR-systemet er kriteriebasererede, dvs. de opgøres i forhold til på forhånd fastsatte kriterier for, hvad elevernes forventes at tilegne sig på hvert enkelt trin og i hver fase heraf. Resultatet af prøverne er ikke en vurdering af, hvordan eleverne klarer sig i forhold til andre elever eller et landsgennemsnit, men derimod af hvordan de klarer sig i forhold til forventninger i de for matematikfaget fastlagte mål (Forenklede Fælles Mål 2014).

Prøverne tages og opgøres digitalt i Hogrefes Skoleportal på internettet.

Ref-ID: 0551-316 / P-ID: 56578