MMPI-2 vejledning
For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger

MMPI®-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Struktureret test til klinisk vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber

af J. N. Butcher, J. R. Graham, Y. S. Ben-Porath, A. Tellegen, W. G. Dahlstrom, B. Kaemmer

Papir og blyant

På lager

590,00 kr

På lager

52,00 kr

På lager

890,00 kr

På lager

740,00 kr

På lager

450,00 kr

På lager

95,00 kr

HTS 4

På lager

2.500,00 kr

På lager

330,00 kr

På lager

100,00 kr

På lager

16,50 kr

Formål

Vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

MMPI®-2 er et struktureret spørgeskema, der er udviklet på baggrund af klinisk praksis med henblik på at kunne hjælpe med diagnosticering.

MMPI®-2 består af 567 items, hvor hvert item indgår i en eller flere af de mange skalaer. Som MMPI®-2 foreligger p.t., indeholder den 10 kliniske syndromskalaer med 41 tilhørende underskalaer, 9 restrukturerede kliniske syndromskalaer, 15-16 supplerende, 8 validitetsskalaer, 15 indholdsskalaer med dertilhørende 27 underskalaer, 5 PSY-5 personlighedsdimensioner samt 17 sæt af kritiske items.

De kliniske syndromskalaer og de restrukturerede kliniske syndromskalaer retter sig primært mod den tungere psykiatriske del som depression, skizofreni etc. De tilhørende 41 underskalaer er tænkt som nuancering af de 10 kliniske syndromskalaer. De 15 tillægsskalaer tjener samme formål og er dels dannet for at hjælpe tolkningen af de 10 kliniske syndromskalaer, men også for at dække aspekter, som de kliniske syndromskalaer i mindre grad dækker.

Med de 15 indholdsskalaer flyttes fokus i højere grad fra den tungere psykiatri, repræsenteret ved de kliniske skalaer, til personlighedsforstyrrelser og almen personlighedsvurdering. De 5 PSY-5 personlighedsdimensioner er anvendelige i forbindelse med diagnosticering af personlighedsforstyrrelser, samt som essentiel komponent i forståelsen af det kliniske udtryk af en given lidelse.

De 17 sæt af kritiske items blev introduceret for i højere grad at være i stand til at udelukke organiske lidelser, inden en psykiatrisk diagnose blev stillet. Endelig indeholder MMPI®-28 forskellige validitets- og korrektionsskalaer, som har til formål at vurdere validiteten af besvarelsen.

Grundet MMPI®-2's næsten teorifrie fundament udvikles der løbende nye skalaer. MMPI®-2er derved et særdeles praksisorienteret spørgeskema, der qua den løbende udvikling og praksisrelaterede forskning er et redskab, som kan anvendes bredt i klinisk praksis nu og fremover. Sammen med WAIS og Rorschach anses MMPI®-2for at være „best practice“, når det gælder assessment inden for psykiatrien og den kliniske psykologi i USA.

Betydningen af MMPI®-2 testresultater er dokumenteret og beskrevet i talrige bøger og artikler, hvorved den individuelle tolkning af testresultater kan præciseres og målrettes.

MMPI®-2 foreligger i en dansk oversættelse af både spørgeskema og manual. MMPI®-2 er normeret på baggrund af et repræsentativt sample bestående af 550 danske mænd og kvinder i alderen 18-88 år. Hertil kommer et mindre klinisk sample.

En komplet MMPI®-2 sælges uden scoring som foregår via PC i Hogrefe TestSystem (Læs mere om dette under HTS - herunder om "storbruger" & "test on demand") der kræver CD-ROM drev for installation. Bemærk, at programmet ikke kan installeres på en Mac.

Oversat og bearbejdet af Jan Ivanouw, Eva Neerup, Dorthe Herholdt Silver og Henriette K. Elkjær.

For information om MMPI®-2kurser henvendelse til Christian Møller Pedersen på christian.pedersen@ps.rm.dk.

Forfatterne på de forskellige originalversioner er:

  • 2001 Manual: James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D., and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press
  • 2003 RC Scales Test Monograph: Auke Tellegen, Ph.D.,Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., John L. McNulty, Ph.D., Paul A. Arbisi, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., and Beverly Kaemmer
  • 2009 FBS Test Monograph: Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 5 spørgeskemaer og 10 svarark.

Administrationstid

60-90 minutter

Copyright år

2007

Ref-ID: 40416