NEO-PI-3 vejledning Erhverv
For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Plus Certificerede

NEO-PI-3 e

NEO Personality Inventory 3 – erhvervsversion

af Robert McCrae, Paul T. Costa

Papir og blyant

På lager

620,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

140,00 kr

På lager

140,00 kr

På lager

140,00 kr

Computeradministrerede test

På lager

380,00 kr

På lager

105,00 kr

På lager

170,00 kr

HTS 5

På lager

720,00 kr

På lager

360,00 kr

På lager

400,00 kr

På lager

200,00 kr

Formål

Personlighedsvurdering

Beskrivelse

NEO PI-3 er en opdateret udgave af NEO-PI-R, som er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien.

Testen opgør personlighed på fem dimensioner – neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter eller underinddelinger, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden.

Forskellen mellem NEO-PI-3 og den tidligere danske version består i forbedringer af 37 af spørgsmålene samt helt nye og opdaterede normer. Ændringerne kan synes små, og erfarne brugere af NEO PI-R vil uden problemer kunne skifte til den nye version. De er foretaget primært for at skabe en mere sprogligt tilgængelig testoplevelse for testpersonen, så man får en mere oprigtig og genkendelig måling af personligheden.

Samtidig tilfører de nye normer mere præcision alene gennem deres repræsentativitet og omfang. Alt i alt vil disse forbedringer i NEO-PI-3 give en bedre og mere pålidelig personlighedsmåling og en større anvendelighed af instrumentet.

NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål i den lange version af testen og 60 spørgsmål i NEO-FFI-3 (den korte version). Normerne er baseret på 1032 tilfældigt udvalgte personer, og er indsamlet i 2012-2013. Endvidere er der beregnet normer for særlige grupper inden for den samlede norm.

Scoringen af testen foregår på internettet via Adminsystemet eller HTS 5 systemet. Læs mere om HTS 5-systemet.

Certificeringskurser i NEO-PI-3

Kontakt forlaget for at høre mere om certificeringskurser til NEO-PI-3 erhverv og se datoer under Kurser.

Administrationstid

15-45 min

Copyright år

2014

Ref-ID: 43159