For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder

ST 2-9

Pædagogisk analyse af stavning

Prøver til pædagogisk analyse af skoleelevers stavefærdigheder

af Poul Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen

Papir og blyant

På lager

186,00 kr

På lager

226,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

306,00 kr

På lager

74,00 kr

Scoringsprogrammer

På lager

748,00 kr

Formål

Pædagogisk analyse af stavning

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed bibringes læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats.

ST-prøverne indeholder opgaver i de forskellige stavediscipliner: diktat, orddeling, store bogstaver, sammensatte ord osv. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser.

Vejledning indeholder tabeller, der er udarbejdet efter en landsdækkende standardiserende prøveindsamling, hvor mere end 20.000 ST-prøver var ude til afprøvning i skolerne. Siden har mere end 100.000 elever årligt brugt disse prøver.

ST-prøverne kan scores i et registreringsprogram, hvis man ikke ønsker at score dem manuelt.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver elevhæfte, læreark og reg.ark.

Administrationstid

45 minutter

Copyright år

1990

Ref-ID: 40476 / P-ID: 40475