For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Speciallærere
  • Lærere

Skriftsproglig udvikling: Tekstforståelsesprøver – fra 12 år

Tekstforståelse Udsagn (A og B), Tekstforståelse Cloze

af Lene Møller, Holger Juul

Papir og blyant

På lager

280,00 kr

Computeradministrerede test

På lager

75,00 kr

På lager

75,00 kr

På lager

75,00 kr

Formål

Vurdering af tekstforståelse

Beskrivelse

Tekstforståelsesprøver 6.-8. klasse

Med Tekstforståelse Udsagn har du adgang til to parallelt udformede prøver (A og B), som består af 12 tekster med hver 6 udsagn. Med Tekstforståelse Cloze har du adgang til en prøve bestående af 48 korte tekster med enkeltopgaver/udfyldningsopgaver. Begge slags prøver består af både fortællende og informerende tekster.

Med 2 parallelle prøver har du god mulighed for at se udviklingen – benyt fx Udsagn A i starten og Udsagn B i slutningen af undervisningsforløbet.

Samlet prøvetid inkl. instruktion på under 30 min. Udsagnsprøverne har en tidsgrænse på 25 min, og Cloze-prøven har en tidsgrænse på 14 min.

Efter afviklingen af hver prøve, har du mulighed for øjeblikkelig at udtrække klasse- og elevrapporter på en række parametre (scores), samt at notere dine iagttagelser om prøveafviklingen i klasserapporten.

Tekstforståelsesprøverne afvikles digitalt gennem Hogrefes skoleportal. Det er også her at du har adgang til omfattende information om de afviklede prøver og resultater. Prøverne kan afvikles på både PC og iPad

Opgaverne er udvalgt på baggrund af omfattende afprøvninger og statistisk bearbejdning, og har referencenormer til 6., 7. og 8. klasse

Tekstforståelsesprøver 6.-8. klasse er en del af prøvesystemet Skriftsproglig udvikling.

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2016

Ref-ID: 47972