For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger

SEAM

SEAM

Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure

af Jane Squires, Diane Bricker, Misti Waddell, Kristin Funk, Jantina Clifford

Papir og blyant

På lager

850,00 kr

På lager

480,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

Formål

Vurdering af småbørns socio-emotionelle udvikling

Beskrivelse

SEAM er en spørgeskematest til vurdering af socio-emotionel udvikling for børn i alderen fra to måneder til skolestart.

Spørgeskemaerne indeholder udsagn om barnets adfærd inden for 10 domæner, herunder at bidrage til positive relationer, udtrykke forskellige slags følelser, udvise empati, positiv selvopfattelse, hverdagsfærdigheder m.fl. Alle udsagn er positivt formuleret, dvs. de har fokus på, hvad barnet kan eller er på vej til at kunne.

Materialet omfatter tre skemaer til aldersgrupperne I: 2-17 måneder, II: 18-35 måneder og III: 3 år til skolestart. Et sæt skemaer udfyldes af barnets pædagog, et andet sæt udfyldes af dets forældre. De to udgaver indeholder de samme adfærdsudsagn, men pædagogskemaerne er udstyret med aldersanvisninger for, hvornår den pågældende adfærd forventes at optræde.

Pædagog- og forældreskemaer kan købes i papirudgave. SEAM omfatter derudover et familieskema, som forældrene kan udfylde om deres egen rolle i forhold til barnets udvikling.

Familie- og opsummeringsskemaer kan hentes gratis HER og printes ud. Kontakt forlaget for adgangskode.

Alle SEAM-skemaer kan opgøres og anvendes kvalitativt til at følge barnets udvikling i dagpleje eller -institution, indgå i løbende dialog med forældrene og udpege fokusområder både i hjemmet og institutionen. Vejledningen til SEAM indeholder anvisninger om korrekt anvendelse af testen samt en beskrivelse af udviklingen og den danske tilpasning heraf.

Den danske udgave af SEAM er normeret på et stort antal børn, og der er udviklet to skalaer til scoring af den på baggrund af normeringen; Empati (EM) og Selvregulering og samarbejde (SESAM): Begge opgøres som percentilværdier med et sikkerhedsinterval omkring. Normerne kan kun anvendes sammen med pædagogskemaerne og for aldersgruppen ½ år til 5½ år.

Den danske vejledning til SEAM er oversat af Dorte Gottlieb og bearbejdet til dansk med bidrag af Nina Madsen Sjö og Svend Kreiner. Spørgeskemaerne er oversat og bearbejdet af Nina Madsen Sjö, der også har forestået den danske normindsamling

SEAM komplet indeholder 1 stk. vejledning, 5 stk. pædagogskema I, 5 stk. pædagogskema II og 5 stk. pædagogskema III, samt 5 stk. forældreskema I, 5 stk. forældreskema II og 5 stk. forældreskema III.

Copyright år

2017

Ref-ID: 48744 / P-ID: 48743