For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Plus Certificerede

Stressindikator - erhvervsversion

Stressindikator - erhvervsversion

af Kenneth M. Nowack

Papir og blyant

På lager

520,00 kr

Digital

På lager

230,00 kr

På lager

155,00 kr

Formål

Vurdering af stressrelaterede sundhedsfaktorer og sundhedsrisici

Administration

Individuel

Beskrivelse

Stressindikator identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stress-påvirkeligheden. På bare 20-25 minutter afdækker testen personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stress-relaterede sundhedsproblemer.

Værktøjet kan bruges af HR-konsulenter, coaches, sundhedsprofessionelle og andre, der arbejder med afhjælpning og forebyggelse af stress f.eks. i forbindelse med health care, stress management og sundhedsfremme i virksomheder samt leder- og medarbejderudvikling.

Læs mere om Stressindikator www.stressindikator.dk

HR Care afholder kurser i Stressindikator Erhverv. Læs mere på www.hrcare.dk.  

 

Administrationstid

20-25 minutter

Copyright år

2011

Ref-ID: 40601 / P-ID: 40600