For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Plus Certificerede

GPP-I

The Gordon Personal Profile-Inventory

Personlighedstest med et bredt anvendelsesområde

af Leonard V. Gordon

Papir og blyant

På lager

1.620,00 kr

På lager

210,00 kr

På lager

900,00 kr
Ikke på lager

Digital

På lager

108,00 kr

Formål

Vurdering af personlighedstræk

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

GPP-I er en velunderbygget og velrenommeret amerikansk test, der gennem årene har været genstand for omfattende undersøgelser. Den anses for at være et meget pålideligt og troværdigt instrument. Testen retter sig primært mod områder inden for erhvervslivet, men kan også bruges i kliniske sammenhænge. GPP-I er velegnet, hvis man har behov for en hurtig og sikker vurdering af centrale generiske personlighedstræk.

GPP-I er opbygget i forced-choice formatet. Testen måler personligheden på følgende otte dimensioner: selvsikkerhed, ansvarlighed, emotionel stabilitet, selskabelighed, forsigtighed, kreativ tænkning, personlige relationer og energi.

Materialet består af en vejledning med danske normer samt spørgeskemaer, scoringsnøgler og opgørelsesark. Hertil kommer en klinisk orienteret fortolkningsguide. Det tager 20-25 minutter at gennemføre testen samt 10 minutter at score den. GPP-I kan desuden administreres og scores over internettet.

De danske normer til GPPI-I er baseret på 474 danskere, men er siden blevet komplementeret med en erhvervsnorm på over 750 funktionærer og ledere.

Bemærk, at de nye normer udelukkende er implementeret i internetversionen, ikke ved håndscoring.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 spørgeskemaer, 10 opgørelsesark samt scoringsnøgler.

Administrationstid

20-25 minutter

Copyright år

1998

Ref-ID: 40389 / P-ID: 40388