For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Logopæder
 • Speciallærere
 • Lærere

MG/FG

Matematik Grundlæggende/FG - Færdigheder Grundlæggende

Diagnosticering af grundlæggende færdigheder i matematik

af Kim Foss Hansen

Papir og blyant

På lager

410,00 kr

På lager

550,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

84,00 kr

Scoringsprogrammer

På lager

60,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

84,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

60,00 kr

På lager

84,00 kr

Digital

På lager

80,00 kr

På lager

80,00 kr

På lager

80,00 kr

På lager

80,00 kr

På lager

80,00 kr

På lager

80,00 kr

På lager

80,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

54,00 kr

På lager

80,00 kr

Formål

Afdækning af grundlæggende færdigheder i matematik

Administration

Klasse

Beskrivelse

MG/FG belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en sikker viden om elevernes standpunkt.

MG-prøverne findes til alle folkeskolens klassetrin, mens FG-prøverne starter på fjerde klassetrin.

Internetbaseret prøvetagning

Eleverne kan tage prøverne direkte på nettet via Hogrefe Psykologisk Forlags Skoleportal. De tilgængelige prøver i internetversionen er MG 3.-10. klasse og FG 3.-9. klasse.

Med internetversionen registreres elevernes besvarelser automatisk, og læreren får adgang til et omfattende rapportsystem, der gør det meget nemmere at følge op på prøven. Det vil sige, at der er intet besvær med at rette prøverne resultatet genereres automatisk.

Rapporterne giver læreren redskaber, som ikke tidligere er set i forbindelse med brugen af diagnosticerende prøver.

MG/FG findes fortsat i papirudgave som både kan rettes på et opgørelsesark eller på Skoleportalen via Netscoring.

Uanset om man anvender internetudgaven eller papirudgaven, skaber Skoleportalen følgende rapporter:

 • Prøven i forhold til Fælles Mål 2009
 • Prøvens forskellige dele
 • Prøveresultaterne i oversigtsform
 • Resultaterne af prøvens forskellige discipliner
 • Elevrapport den enkelte elevs resultater i prøven
 • Bilag til elevplan, f.eks. til skolehjem-samtaler
 • Anbefalinger til indsats på baggrund af prøven.

Skolerapporter

Udover rapporterne til læreren, genererer Skoleportalen rapporter, som kan give ledelsen på den enkelte skole et overblik over, hvordan de forskellige klasser klarer sig i forhold til både normen og hinanden.

Nye normer

Konstruktionen af MG/FG-prøverne er foretaget på baggrund af analyser af angivelserne i Fælles Mål og er dermed lærebogsuafhængige. Opgaverne er afprøvet på 4000 danske skoleelever fra 239 demografisk repræsentative skoler.

I forbindelse med den internetbaserede udgave er der i 2009 indsamlet nye normdata til prøverne.

Bemærk at der findes en revideret version af prøverne. Se link herunder

Relevante links:

MGR/FGR
MI - Matematik Individuelt
Talprøve For Voksne


Et Orienteringssæt indeholder: 1 vejledning samt ét af hver elevhæfte.

Administrationstid

2-4 timer (2 for bh. kl. og 1. kl.)

Copyright år

2012

Ref-ID: 40409 / P-ID: 40408