For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Speciallærere
  • Lærere

MI

Matematik Individuelt

Diagnostisk prøve, der afdækker den enkelte elevs stærke og svage sider inden for de matematiske discipliner

af Kim Foss Hansen

Papir og blyant

På lager

1.995,00 kr

På lager

185,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

185,00 kr

På lager

185,00 kr

På lager

220,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

150,00 kr

Formål

Vurdering af 31 matamatiske discipliner

Administration

Individuel

Beskrivelse

MI-prøverne er udviklet til brug ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere af de discipliner, som matematik i skolen sædvanligvis opdeles i.

Prøverne giver mulighed for gennem samtale mellem elev og prøvetager at afdække, hvad eleven gør, når eleven løser en given opgave, hvad eleven behersker, hvordan eleven tænker, og hvilke fremgangsmåder eleven anvender. Hver prøve er bygget op, så man kan bevæge sig fra ’kan ikke’ over ’kan endnu ikke’ til ’kan’.

MI-prøverne er koblet til MG og FG, således at man kan gå fra MG/FG til MI og starte på det niveau, som eleven havde vanskeligheder med i MG/FG. De enkelte MI-prøver består af et varieret antal trin, således at prøverne kan anvendes over for elever fra 1.-10. klasse. Til hvert trin i de enkelte MI-prøver er der så mange opgaver med samme omdrejningspunkt, at eleven kan gennemføre adskillige forløb uden at blive præsenteret for præcis den samme opgave. MI-prøverne er således ikke opdelt i klassetrin, men i 31 opgavehæfter, som byder på opgaver inden for hver sin matematikfaglige disciplin: antalsbestemmelse, talkendskab, addition, subtraktion, multiplikation, division, relationer, talrækker, positionssystemet, brøk, procent, omsætning, potens, overslag, afrunding, statistik, tid og klokke, længde og omkreds, ABC omsætning, målestok, geometriske figurer, omsætning af flademål, areal, vinkler, rummål, flytninger, uligheder, ligninger, reduktion, funktioner, koordinatsystem.

MI består af 5 elevhæfter, 5 vejledninger (én for hvert elevhæfte) samt et opgørelsesark til hver af de 31 MI-discipliner.

MI er udviklet på baggrund af analyser af de 31 ovennævnte matematikfaglige discipliner samt de ikke-korrekte svar, som blev afgivet af de elever, der bidrog til standardiseringen af MG/FG.

Ved førstegangskøb af MI er det nødvendigt at bestille det komplette sæt.

En komplet indeholder: 1 af hver vejledning, 1 af hver opgave ark og 1 af hvert elevhæfte.

Administrationstid

Forskelligt - afhængigt af opgaver

Copyright år

2005

Ref-ID: 40515 / P-ID: 40514