For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder

DL-PRØVEN

Diagnostisk læse- og staveprøve

Individuel vurdering af læsning og stavning fra læsebegyndere til voksne

af Carsten Halleby, Karen Kjær, Lene Norrbom

Papir og blyant

På lager

870,00 kr

På lager

158,00 kr

På lager

170,00 kr

På lager

40,00 kr

På lager

570,00 kr

Formål

Diagnosticering af læsning og stavning

Administration

Individuel

Beskrivelse

DL-prøven anvendes, når der er behov for en nærmere kortlægning af en elevs overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning og stavning. På baggrund heraf kan en undervisningsindsats målrettes elevens individuelle styrker og svagheder ligesom prøven kan fungere som et led i den løbende evaluering af et sådant forløb.

DL-prøven består af 10 forskellige delprøver herunder højtlæsning, afskrivning, orddeling og diktat og 24 læsetekster, fra lix 5 til lix 31. Den opgøres såvel kvantitativt som kvalitativt og tegner en individuel og præcis læseprofil.

DL-prøven bygger på erfaringerne fra og er en videreudvikling af SUP-materialet. Derudover deler prøven teoretisk baggrund med CHIPS og kan derfor indgå i en helhedsvurdering af børns kognitive færdigheder og udvikling. DL-prøven er afprøvet på 170 danske skolebørn.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 notehæfter, 10 pæd. analyseark samt 1 elevmappe.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

2004

Ref-ID: 40380 / P-ID: 40379