For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Logopæder

Skriftsproglig udvikling

Læse- og staveprøver til 0.-8. klasse

af Lene Møller, Holger Juul

Papir og blyant

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

64,00 kr

På lager

64,00 kr

På lager

68,00 kr

Digital

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

74,00 kr

På lager

64,00 kr

På lager

64,00 kr

På lager

68,00 kr

På lager

78,00 kr

På lager

78,00 kr

På lager

78,00 kr

På lager

78,00 kr

På lager

78,00 kr

På lager

78,00 kr

På lager

156,00 kr

Vejledninger

På lager

1.420,00 kr

På lager

280,00 kr

På lager

280,00 kr

På lager

280,00 kr

På lager

280,00 kr

På lager

320,00 kr

På lager

150,00 kr

På lager

490,00 kr

Formål

Vurdering af skriftsproglig udvikling

Beskrivelse

Skriftsproglig udvikling er et standardiseret prøvemateriale, som dækker hele spektret fra bogstavkendskab til stavning og læsning i 0.-8. klasse. Prøverne er overvejende bygget op omkring det velkendte multiple-choice-format med enten en række tegninger, bogstaver eller sætninger at vælge imellem.

Med prøvesystemet Skriftsproglig udvikling vælger du selv om du vil benytte prøver i papirform eller digitalt – alt efter hvad der passer bedst til dig og dine elever.

Med prøvesystemet kan man bruge ordlæseprøverne, hvis man vil koncentrere sig om elevernes afkodning, eller prøverne til sætnings- og tekstlæsning, hvis man vil afdække elevernes læseforståelse.

Alle læse- og staveprøverne har et mål for elevernes sikkerhed, og læseprøverne opgør desuden elevens hastighed. På den måde kan de vise den gradvise udvikling fra usikker til sikker og fra sikker til automatiseret tilegnelse af færdigheden.

Alle papirprøverne i Skriftsproglig udvikling scores i Hogrefe Psykologisk Forlags administration- og scoringsportal på internettet, Hogrefes skoleportal. Det er gratis, og man kan benytte UNI-login.

To prøveserier

Prøvesystemet består af to prøveserier:
Skriftsproglig udvikling - fra 5 til 12 år og
Skriftsproglig udvikling - fra 12 år.

Du kan læse mere om de to prøveserier på www.hogrefe.dk/su

Husk vejledningen

Med vejledningen til dine prøver har du et vigtigt arbejdsredskab til forberedelsen, afviklingen og scoringen af prøverne. Uanset om du vælger prøver i papir eller digital form, får du med vejledningen en grundig beskrivelse af prøverne, en guide til gennemførelse og scoring af prøverne samt resultatfortolkning.

Herudover får du tips og gode råd til, hvordan du bruger prøveresultatet fremadrettet i din undervisning.

Bemærk at der for Skriftsproglig udvikling - fra 12 år kun findes én vejledning som dækker alle prøver i prøveserien.

Med Skriftsproglig udvikling kan du:

 • Følge dine elevers skriftsproglige udvikling fra skolestart til 8. klassetrin
 • Komme rundt om den skriftsproglige udvikling hvert skoleår
 • Evaluere i forhold til Fælles Mål
 • Sammenligne dine elevers besvarelser med en landsdækkende norm
 • Analysere dine elevers og hele klassens stærke og svage sider
 • Basere din undervisning på pålidelige prøver af elevers færdigheder

Skriftsproglig udvikling er forfattet af:

Lene Møller, cand.pæd. og forfatter til adskillige læseprøver og danskbogssystemer samt træningsmaterialerne Læsestrategen (også tilgængelig fra Hogrefe Psykologisk Forlag). Hun har en baggrund som dansklærer i folkeskolen og lektor i dansk ved Frederiksberg Seminarium.

Holger Juul, ph.d. i sprogvidenskab og lektor ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet. Han er også ophavsmand til en række danskundervisningsmaterialer.

Kursus i Skriftsproglig udvikling

Der afholdes kurser i Skriftsproglig udvikling. Læs om kommende kurser i kursusoversigten.

Administrationstid

Varierende

Ref-ID: 51428 / P-ID: 51427